LOGO
Vítáme Vás v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň-jih, školce spolupracující s Mensou ČR. tweety

Je lepší zažehnout jedno malé světélko, než celý život proklínat temnotu. Lao ´C čínský filozof

Základní informace
Poprvé v MŠ
Školní řád
Koncepce školky
Vzdělávání
Přehled základních dovedností dětí před vstupem do ZŠ
Zaměstnanci
Přijímání dětí do školky
Žádost o přijetí
Náplň dne
Desatero pravidel
Rozšiřující nabídka
Profesní rozvoj pedagogů
TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Inspekční zpráva a hodnocení jídelního lístku
Akce
Jídelníček
Kontakt
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsali o nás
Kliknutím vstoupíte do galerie

PŘIPRAVUJEME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY S FOTOGALERIÍ

Kroužky v mateřské škole
V dubnu 2016 vydala česká školní inspekce stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách, z něhož plyne, že mateřská škola může kroužky nabízet, ale tyto aktivity nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona a nesmí být poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. V předchozím období jsme se v mateřské škole snažili, aby tato nadstandardní činnost (kroužky) probíhala v odpoledních hodinách po ukončení oficiálního provozu školy. Odborné vedení těchto činností bylo zodpovědně nabízeno prostřednictvím vlastních kvalifikovaných pedagogů a ne neprověřených vzdělávacích agentur. Kmenoví pedagogové se setkávali v odpoledních hodinách s velkou unavitelností dětí, a i když může být stupeň unavitelnosti u každého předškolního dítěte individuální, projevy únavy a nesoustředěnosti byly u dětí po 16:00 hodině časté a vesměs podobné. Vzhledem k psychické náročnosti výběrových aktivit jsme od organizování kroužků ve školním roce 2017/2018 v mateřské škole ustoupili.
Posted on 10 Sep 2017 by adamova
Způsob omlouvání nepřítomnosti dětí, které jsou přihlášeny k povinnému předškolnímu vzdělávání
Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem:
- dítě přihlášené k povinnému předškolnímu vzdělávání jsou rodiče povinni písemně omluvit do 48 hodin od počátku nepřítomnosti (např. na e-mail příslušné třídy, nebo na msstenovice@volny.cz, popřípadě v docházkovém sešitě v šatně příslušné třídy)
- zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne písemné výzvy ředitelkou mateřské školy, která je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona)
- uvolnit předem dítě z povinného předškolního vzdělávání na 1-2 dny je možné pouze na základě písemné žádosti (viz. vzor v příloze č. 1 školního řádu – předem známou absenci schvalují třídní učitelky)
- uvolnit předem dítě z povinného předškolního vzdělávání na více jak 2 dny je možné pouze na základě písemné žádosti (viz. vzor v příloze č. 2 školního řádu – předem známou absenci schvaluje ředitelka školy)

Posted on 01 Sep 2017 by adamova
Rozsah povinného předškolního vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Jednotný čas začátku povinného předškolního vzdělávání je určen každý den na 8:00 hod. Povinné vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Posted on 01 Sep 2017 by adamova
Úvodní schůzka pro rodiče nastupujících dětí do MŠ od 4. 9. 2017
Úvodní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se uskuteční v budově mateřské školy - třídě Berušky dne 30. 8. 2017 od 18:00 hodin. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, kontaktujte, prosím, ředitelství školy: msstenovice@volny.cz
723955761
Posted on 25 Jul 2017 by adamova