LOGO
Vítáme Vás v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň-jih, školce spolupracující s Mensou ČR. tweety

Je lepší zažehnout jedno malé světélko, než celý život proklínat temnotu. Lao ´C čínský filozof

Základní informace
Poprvé v MŠ
Školní řád
Koncepce školky
Vzdělávání
Přehled základních dovedností dětí před vstupem do ZŠ
Zaměstnanci
Přijímání dětí do školky
Žádost o přijetí
Náplň dne
Desatero pravidel
Rozšiřující nabídka
Profesní rozvoj pedagogů
TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Inspekční zpráva a hodnocení jídelního lístku
Akce
Jídelníček
Kontakt
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsali o nás
Kliknutím vstoupíte do galerie

Pro vstup do fotogalerie naší školky klikněte na obrázek školy!!!

Zahájení školního roku 2017/2018 - pro nově nastupující děti
Zahájení školního roku 2017/2018 začne dne 4. 9. 2017.
Posted on 21 Jun 2017 by adamova
Kroužek Technic workshop - ukončení
Pro tento školní rok byl kroužek Technic workshop naposledy 14. 6.
Posted on 19 Jun 2017 by adamova
Den otevřených dveří - 21. 4. 2017 a Zápis do mateřské školy - 3. 5. 2017
Základní informace:
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona) Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i individuálním vzděláváním na základě oznámení mateřské škole.

Školským obvodem pro mateřskou školu ve Štěnovicích je celé území obce Štěnovice, tzn., že dítě s místem trvalého pobytu v obci Štěnovice má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo obec Štěnovice.
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Štěnovice, okres Plzeň – jih jsou zveřejněna na webových stránkách v kapitole Přijímání dětí do školky.
Posted on 22 Feb 2017 by adamova
Prodloužení provozu ve třídě Štěňátka
Provoz ve třídě Štěňátka od 16:00 do 16:30 hod. se uskuteční i v II. pololetí školního roku 2016/2017.
Posted on 01 Feb 2017 by adamova