LOGO
Vítáme Vás v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň-jih, školce spolupracující s Mensou ČR. tweety

Je lepší zažehnout jedno malé světélko, než celý život proklínat temnotu. Lao ´C čínský filozof

Základní informace
Poprvé v MŠ
Školní řád
Koncepce školky
Vzdělávání
Přehled základních dovedností dětí před vstupem do ZŠ
Zaměstnanci
Přijímání dětí do školky
Žádost o přijetí
Náplň dne
Desatero pravidel
Rozšiřující nabídka
Profesní rozvoj pedagogů
TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Inspekční zpráva a hodnocení jídelního lístku
Akce
Jídelníček
Kontakt
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsali o nás
Kliknutím vstoupíte do galerie

Pro vstup do fotogalerie naší školky klikněte na obrázek školy!!!

Plané neštovice
Ve školce se objevilo několik případů onemocnění planými neštovicemi.
Posted on 19 Mar 2017 by adamova
Seznamování s anglickým jazykem - kroužky
V úterý 21. 3. 2017 se nekoná kroužek AJ - Berušky.

Ve čtvrtek 24. 3. 2017 se nekoná kroužek AJ - Liščata.
Posted on 19 Mar 2017 by adamova
Den otevřených dveří - 21. 4. 2017 a Zápis do mateřské školy - 3. 5. 2017
Základní informace:
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona)

Školským obvodem pro mateřskou školu ve Štěnovicích je celé území obce Štěnovice, tzn., že dítě s místem trvalého pobytu v obci Štěnovice má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo obec Štěnovice.
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Štěnovice, okres Plzeň – jih budou upřesněna v nejbližších dnech.
Posted on 22 Feb 2017 by adamova
Prodloužení provozu ve třídě Štěňátka
Provoz ve třídě Štěňátka od 16:00 do 16:30 hod. se uskuteční i v II. pololetí školního roku 2016/2017.
Posted on 01 Feb 2017 by adamova