LOGO
Vítáme Vás v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň-jih, školce spolupracující s Mensou ČR. tweety

Je lepší zažehnout jedno malé světélko, než celý život proklínat temnotu. Lao ´C čínský filozof

Základní informace
Poprvé v MŠ
Školní řád
Koncepce školky
Vzdělávání
Přehled základních dovedností dětí před vstupem do ZŠ
Zaměstnanci
Přijímání dětí do školky
Žádost o přijetí
Náplň dne
Desatero pravidel
Rozšiřující nabídka
Profesní rozvoj pedagogů
TECHMANIA - NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Inspekční zpráva a hodnocení jídelního lístku
Akce
Jídelníček
Kontakt
Úřední hodiny ředitelky školy
Napsali o nás
Kliknutím vstoupíte do galerie

Pro vstup do fotogalerie naší školky klikněte na obrázek školy!!!

Upozornění pro rodiče dětí - Liščat, které navštěvují kroužek seznamování s anglickým jazykem
V měsíci lednu bude kroužek angličtiny pouze 5 x (z důvodu maximálně možného počtu odučených hodin za 1. pololetí na základě vybraných peněz - kurzovného)
Kroužek bude probíhat:
3. 1., 5. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1.

2. pololetí začíná v únoru 2017 a kroužek bude pokračovat opět 2 x týdně.
Posted on 10 Jan 2017 by adamova
Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018
Pro školní rok 2017/2018 se zápis uskuteční v době od 2. května do 16. května 2017. O přesných termínech bude veřejnost informována prostřednictvím plakátů a webových stránek.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Posted on 21 Aug 2016 by adamova
Prodloužení provozní doby mateřské školy ve školním roce 2016/2017
S platností od 1. 9. 2016 se po projednání se zřizovatelem mateřské školy prodlužuje provozní doba v budově MŠ o 30 min., tzn. do 16:30 hodin ve třídě Štěňátka. Jedná se o zkušební provoz od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017, který se netýká odloučeného pracoviště mateřské školy v budově základní školy - třídy Liščata. V lednu 2017 bude přínos prodlouženého provozu vyhodnocen.
Posted on 03 Aug 2016 by adamova