Podzime, podzime, zima se blíží, co všechno ze stromů a z hlíny se sklízí - hrátky s ovocem - v Liščatech