Inspekční zpráva a hodnocení jídelního lístku

Nahlédněte do dokumentů Inspekční zpráva od České školní inspekce z roku 2013 a Hodnocení jídelního lístku od www.jidelny.cz.

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy