Měření vnitřního prostředí mateřské školy 31. 1. 2019, kontrola 27. 8. 2019, měření 26. 9. 2019 – při provozu čističek vzduchu (dobrovolného opatření)

Dne 31. 1. 2019 proběhlo v budově MŠ měření chemických ukazatelů vnitřního prostředí staveb, dále byl proveden odhad zdravotního rizika chemických látek na základě komunikace KHS a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Dne 27. 8. 2019 byla v mateřské škole provedena kontrola KHS zaměřená na plnění dobrovolných opatření, která byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni doporučena na zvýšení komfortu ovzduší (např. nákup čističek vzduchu) a současně využita i na snížení rizika výskytu a přenosu akutních respiračních onemocnění v zimních měsících. Dne 26. 9. 2019 bylo provedeno měření vnitřního prostředí mateřské školy při provozu čističek vzduchu a běžném denním programu dětí zaměřené na srovnání s monitorovaným prostředím ostatních mateřských škol. Výsledky všech zkoušek a protokoly o kontrole jsou umístěny v kanceláři ředitelky školy k případnému nahlédnutí.

Mgr. Jitka Adamová, ředitelka MŠ Štěnovice, okres Plzeň – jih

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy