Sdílené hodnoty naší školy

Hodnoty, kterých si vážíme a společně vytváříme:

  • 1. Kvalita - hlavní prioritou mateřské školy je kvalitní výchova a vzdělávání.
  • 2. Individualizace, diferenciace - škola se snaží podporovat individuální rozvoj dětí.
  • 3. Uplatnitelné kompetence - škola učí děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý jejich další život.
  • 4. Dobré klima školy - vedení školy vytváří dobré pracovní klima.
  • 5. Dobré materiální podmínky - škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj a vybavení.

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy