Snížená úplata za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin 2019

Mateřská škola Štěnovice,okres Plzeň - jih

I.

Ředitelka Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. 4 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanoví

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 100 Kč pro měsíc červenec 2019, tj. pro období v němž bude přerušen provoz mateřské školy.

Provoz MŠ bude na základě § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů přerušen od 8. 7. do 31. 7. 2019 přerušení 18 vyučovacích dnů, celkem vyučovacích dnů v červenci 22

Úplata stanovená na celý kalendářní měsíc 550 Kč
Snížení za přerušení 18/22 450 Kč
Úplata stanovená na červenec 2019 - 4/22 100 Kč

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 250 Kč pro měsíc srpen 2019, tj. pro období v němž bude přerušen provoz mateřské školy.

Provoz MŠ bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů přerušen od 1. 8. do 16. 8. 2019, přerušení 12 vyučovacích dnů, celkem vyučovacích dnů v srpnu 22

Úplata stanovená na celý kalendářní měsíc 550 Kč
Snížení za přerušení 12/22 300 Kč
Úplata stanovená na srpen 2019 - 10/22 měsíční úplaty 250 Kč

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Ve Štěnovicích dne 16. 4. 2019

Mgr. Jitka Adamová

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy