Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Obecné informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Aktuality

Vzhledem k náhlé indispozici pana fotografa je fotografování (Photodienst) přesunuto z pátku 20. 11. na pondělí 23. 11. 2020. Zveřejněno: 20. 11. 2020
Termíny pro ověření znalostí individuálně vzdělávaných dětí jsou stanoveny na dny 2. 12., 3. 12. a 4. 12. 2020 vždy v čase od 10:30 do 11:30 hod. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Doporučujeme doložení průběhu dosavadního vzdělávání sběrným portfoliem dítěte, tzn. dětskými pracemi, pracovními listy, seznamem literatury, která byla dítěti předčítána, případně fotodokumentací aktivit a činností. Individuální vzdělávání dítěte může být ukončeno, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Zveřejněno: 20. 11. 2020
Ve třídě Koťátek byl potvrzen jeden případ spálové angíny. Zveřejněno: 18. 11. 2020
Ve třídě Berušky se objevil jeden případ napadení vší dětskou. Zveřejněno: 27. 10. 2020
V době uzavření základních škol třída Liščat běžně funguje a stravování je zajištěno beze změny. Zveřejněno: 13. 10. 2020
I v době karantény základní školy třída Liščat běžně funguje a stravování je zajištěno beze změny. Zveřejněno: 11. 9. 2020
V době ředitelského volna v ZŠ Štěnovice, tzn. 10. a 11. 9. 2020 se třída Liščat bude standardně stravovat v jídelně ZŠ. Zveřejněno: 9. 9. 2020
Žádáme všechny rodiče, aby od čtvrtka 10. 9. 2020 nosili ve všech vnitřních prostorách školy, roušky. Děti roušky nosit nebudou.
Od 25. 5. 2020 podmiňuje mateřská škola vstup příchozích osob na pracoviště MŠ měřením teploty. Naměřená teplota není zaznamenána ve spojení se jménem nebo jinými údaji umožňujícími identifikaci dané osoby. Ve smyslu GDPR s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením lze měření teploty považovat za oprávněný zájem mateřské školy při předcházení ohrožení zdraví.

Nejnovější akce

04.12. – se uskuteční v Beruškách Čertovské rejdění. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Štěňátka Čertovský rej. Ve třídě jsou k dispozici rohy i ocasy, ale vhodné by bylo v tento den přizpůsobit tématu dětské oblečení. Děti si navíc mohou přinést i masky.

01.12. – se fotografují přihlášené děti. (fotoatelier IVA) Informace o fotografování jsou ve vývěskách a v notýskách dětí.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací