Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Aktuality

Informace pro rodiče nově nastupujících i stávajících "žáčků": Vzdělávání je v novém školním roce v mateřské škole zahájeno již v pátek 1. 9. 2023. Od 4. 9. 2023 začíná období školního vyučování pouze v základních školách. Zveřejněno: 9. 6. 2023
Do třídy Koťátek bylo nahlášeno potvrzení jednoho případu rotavirové infekce. Zveřejněno: 26. 5. 2023
Do třídy Štěňátek byl nahlášen další případ onemocnění dítěte planými neštovicemi. Zveřejněno: 25. 5. 2023
Do třídy Štěňátek byl nahlášen druhý případ onemocnění dítěte planými neštovicemi. Zveřejněno: 23. 5. 2023
Do třídy Štěňátek byl nahlášen jeden případ onemocnění dítěte planými neštovicemi. Zveřejněno: 15. 5. 2023
Do třídy Medvídků bylo nahlášeno potvrzení jednoho případu rotavirové infekce. Zveřejněno: 10. 5. 2023
Do třídy Koťátek byl nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálovou angínou. Zveřejněno: 5. 5. 2023
Do třídy Klokánků byl nahlášen další případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 4. 5. 2023
2. 5. byl do třídy Štěňátek nahlášen další případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 2. 5. 2023
25. 4. byl do třídy Štěňátek nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 25. 4. 2023
25. 4. byl do třídy Berušek nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 25. 4. 2023
V době hlavních prázdnin bude ve zdejší mateřské škole dle § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen provoz od 10. 7. 2023 do 18. 8. 2023. V době uzavření bude probíhat generální úklid všech prostor mateřské školy a čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Zveřejněno: 19. 4. 2023
11. 4. byl do třídy Štěňátek nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 11. 4. 2023
31. 3. byl do třídy Berušek nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 31. 3. 2023
V době velikonočních prázdnin (6. 4.) bude provoz mateřské školy probíhat od 6:00 do 6:30 hod. ve třídě Štěňátka pro všechny děti, od 6:30 hod. pro děti ze Štěňátek a Klokánků ve třídě Štěňátka, pro děti ze třídy Koťátka a Medvídci ve třídě Medvídků a pro děti z Berušek a Liščat ve třídě Berušek. Od 16:00 do 16:30 hod. je provoz již tradičně opět ve Štěňátkách pro všechny děti. Zveřejněno: 30. 3. 2023
Do třídy Klokánků byl nahlášen druhý případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 6. 3. 2023
Do třídy Klokánků byl nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálovou angínou. Zveřejněno: 4. 3. 2023
Do třídy Klokánků byl nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 3. 3. 2023
Do třídy Berušek byl nahlášen jeden případ onemocnění dítěte covidem. Zveřejněno: 28. 2. 2023
Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih oznamuje, že pořádá Otevřená dopoledne v mateřské škole, která se uskuteční 17. – 19. dubna 2023. V době od 10:00 hodin do 11:30 hodin si mohou děti s rodiči prohlédnout prostory budovy MŠ. (Vezměte s sebou přezůvky pro děti!) Současně se mohou rodiče informovat, jak zapsat děti do mateřské školy a vyzvednout si doklady potřebné k zápisu pro školní rok 2023/2024.
Dnešní divadlo (Pohádkové pásmo) je vzhledem k respiračnímu onemocnění herce zrušeno. Bude jiný termín. Zveřejněno: 21. 2. 2023
V rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ bylo v naší školce uskutečněno měření zraku diagnostickým přístrojem PlusoptiX. 15. 2. 2023 bude rodičům zaslán email s přístupovým kódem, který jim umožní stažení výsledků vyšetření v elektronické podobě. V emailu obdrží také návod, jak přesně postupovat. Informace budou zaslány na emailovou adresu, kterou rodiče uvedli ve „formuláři pro vyjádření souhlasu s vyšetřením“. Po provedené registraci na webovém portálu vysledky.primavizus.cz rodiče obdrží informace o uskutečněném vyšetření a rovněž potvrzení o platbě. Pokud by rodiče do 10 dní od data provedeného vyšetření od Primavizus informace emailem neobdrželi (z důvodu chybějícího nebo nečitelného emailu), mohou je kontaktovat na email: vysledky@primavizus.cz. Pro vyšetřené děti budou k dispozici ke stažení didaktické hry na procvičení jemné motoriky a rozvoj zrakového vnímání, např. omalovánky, pexeso, karetní hra. Zveřejněno: 15. 2. 2023
14. 2. byl do třídy Berušek nahlášen jeden případ onemocnění dítěte spálou. Zveřejněno: 14. 2. 2023
Do třídy Berušek byl nahlášen jeden případ onemocnění dítěte covidem. Zveřejněno: 14. 2. 2023
O jarních prázdninách (13. -17. 2.) bude provoz mateřské školy probíhat od 6:00 do 6:30 hod. ve třídě Štěňátka pro všechny děti, od 6:30 hod. pro děti ze Štěňátek a Klokánků ve třídě Štěňátka, pro děti ze třídy Koťátka a Medvídci ve třídě Koťátek a pro děti z Berušek a Liščat ve třídě Berušek. Od 16:00 do 16:30 hod. je provoz již tradičně opět ve Štěňátkách pro všechny děti. Zveřejněno: 8. 2. 2023
V době ředitelského volna 2. 2. a o pololetních prázdninách (3. 2.) bude provoz mateřské školy probíhat od 6:00 do 6:30 hod. ve třídě Štěňátka pro všechny děti, od 6:30 hod. pro děti ze Štěňátek a Klokánků ve třídě Štěňátka, pro děti ze třídy Koťátka a Medvídci ve třídě Koťátek a pro děti z Berušek a Liščat ve třídě Berušek. Od 16:00 do 16:30 hod. je provoz již tradičně opět ve Štěňátkách pro všechny děti. Zveřejněno: 30. 1. 2023
18. 1. 2023 byl rodiči nahlášen do třídy Klokánků jeden případ onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 18. 1. 2023
11. 1. byl do třídy Medvídků nahlášen jeden případ onemocnění dítěte covidem. Zveřejněno: 11. 1. 2023
Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole: Potvrzení o úhradě úplaty lze rodiči umístěného dítěte v MŠ vydat jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih potvrzení vydá v lednu 2023 o celkové úhradě úplaty za rok 2022 na základě žádosti rodičů. Stačí stručná žádost mailem na adresu: msstenovice@volny.cz. Potvrzení připravíme k předání. Zveřejněno: 3. 1. 2023
Zásilka s fotografiemi od Photodienst dorazila. Fotografie jsou připraveny ve školce k vyzvednutí. Série vánočních fotografií stojí 400,- Kč, doplňkový balíček 100,- Kč. Pokud se fotografovali sourozenci, cena fot je 450,- Kč. Zveřejněno: 20. 12. 2022
V době vánočních prázdnin bude v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň - jih dle § 3 vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 (včetně) přerušen provoz. (organizační příčiny) Zveřejněno: 15. 12. 2022
Pro mateřskou školu hledáme: učitele/učitelku pro předškolní vzdělávání. Kontaktní osoba: ředitelka mateřské školy - e-mail: msstenovice@volny.cz, 723955761. Zveřejněno: 7. 12. 2022
Ve třídě Koťátek se objevil jeden případ onemocnění spálovou angínou. Též do třídy Liščat byl nahlášen jeden případ onemocnění spálovou angínou. Zveřejněno: 7. 12. 2022
Žádáme rodiče, aby dětem pečlivě prohlíželi vlasy. Ve třídě Berušek se objevil jeden případ napadení vší dětskou. Zveřejněno: 5. 12. 2022
Termíny pro ověření dosavadních znalostí individuálně vzdělávaných dětí je stanoven na pátek 9. 12. nebo pondělí 12. 12. v mateřské škole ve třídě Berušky. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. K ověření se doporučuje rodičům dítěte doložit průběh dosavadního vzdělávání sběrným portfoliem dítěte, tzn. dětskými pracemi, pracovními listy, seznamem literatury, která byla dítěti předčítána, případně fotodokumentací aktivit a činností.
18. 11. je v ZŠ ředitelské volno. Provoz probíhá v budově MŠ: ve třídě ŠTĚŇÁTEK od 6:00 hod. pro všechny děti a od 6:30 hod. pro děti ze Štěňátek, Koťátek a Medvídků, a ve třídě BERUŠEK od 6:30 hod. pro děti z Berušek, Liščat a Klokánků. Zveřejněno: 11. 11. 2022
3. 11. byl nahlášen do třídy Medvídků jeden případ onemocnění dítěte planými neštovicemi. Zveřejněno: 3. 11. 2022
Celodenní stravné dětí 3-6 let od 1. 10. 2022 činí 54,- Kč a dětí ve věku 7 let 57,- Kč. Zveřejněno: 3. 10. 2022
Registrace soutěžících do Logické olympiády 2022 je zahájena 1. září 2022 a bude možná do 30. září 2022. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Logická olympiáda je určena všem žákům mateřských a základních škol (a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií) a studentům středních škol, kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky. www.logickaolympiada.cz
Úplata za vzdělávání dítěte v mateřské škole se od 1. 9. 2022 zvyšuje na 650,- Kč za měsíc (viz. Úplata za předškolní vzdělávání). Celodenní stravné dětí 3-6 let od 1. 9. 2022 činí 48,- Kč a dětí ve věku 7 let 51,- Kč. (viz. Stravné a Vnitřní řád školní jídelny) Zveřejněno: 19. 8. 2022

Nejnovější akce

20.06. – se v budově MŠ bude konat od 16:00 hodin Rozloučení s předškoláky. (třída Berušek)

16.06. – se v aule ZŠ bude konat od 16:00 hodin Rozloučení s předškoláky třídy Liščat.

14.06. – zveme rodiče dětí z Klokánků na Pasování předškoláků na školáky, které se uskuteční 14. 6. 2023 v 16:00 hodin ve třídě Klokánci. Rozloučení se účastní všechny děti z Klokánků.

06.06. – půjdou Štěňátka na exkurzi k hasičům.

02.06. – pořádá třída Liščat Zábavné dopoledne ke Dni dětí.

01.06. – proběhne ve školce oslava Dne dětí s PŘEKVAPENÍM.

01.06. – se ve třídě Klokánci uskuteční Pohádkový dětský den. Děti si mohou přinést masky.

01.06. – pořádá třída Medvídků „Cyklo“ – dopoledne“(cesta mezi MŠ a ZŠ).Uvítáme, pokud si děti „donesou“: odrážedlo nebo koloběžku (kolo ne) a helmu (přilbu). Prosíme zaparkovat na zahradě u stojanů. Několik odrážedel máme k zapůjčení i s přilbou. Děkujeme

01.06. – pořádá třída Štěňátek "Hračkový den". Děti si mohou přinést do školky jednu oblíbenou hračku z domova.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací