Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Aktuality

Ve třídě Liščat byl potvrzen jeden případ onemocnění impetigem - akutní infekční onemocnění. (výsev infekční vyrážky) Zveřejněno: 5. 12. 2023
V pondělí 27. 11. je možné vyzvedávat děti z MŠ - hlavní budovy - v době od 11:30 do 12:00 hod. Zveřejněno: 24. 11. 2023
Naše mateřská škola se připojuje ke STÁVCE vyhlášené ČMOS pracovníků školství v pondělí 27. listopadu 2023 v omezeném režimu. Vzhledem k zapojení 30% zaměstnanců naší školy do stávky (formou přerušení práce po celou dobu pracovní směny), je možné zajistit výchovu a vzdělávání v naší školce se „službami“ pouze v omezeném režimu. Provoz školky v hlavní budově bude omezen na dobu od 6:00 do 12:00 hodin. Děti dostanou studenou svačinu a odcházejí domů bez oběda. Provoz školky na odloučeném pracovišti v ZŠ (Liščata) nebude omezen. Důvodem stávky jsou plánovaná úsporná opatření, která mohou ovlivnit kvalitu školství – nedostatečnými prostředky na nepedagogické pracovníky, zhoršením kvality stravování našich dětí. Chceme, aby i nepedagogičtí pracovníci měli důstojné platy a aby stravování dětí ve školce bylo dostupné a kvalitní. Moc děkujeme za vaši podporu a pochopení. Zveřejněno: 21. 11. 2023
Termíny pro ověření dosavadních znalostí individuálně vzdělávaných dětí je stanoven na čtvrtek 30. 11. v mateřské škole ve třídě Berušky. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. K ověření se doporučuje rodičům dítěte doložit průběh dosavadního vzdělávání sběrným portfoliem dítěte, tzn. dětskými pracemi, pracovními listy, seznamem literatury, která byla dítěti předčítána, případně fotodokumentací aktivit a činností.
Vyjádření školy k anonymnímu podnětu ke způsobu stravování v mateřské škole: Mateřská škola Štěnovice je státní veřejnou školou, která se řídí v oblasti stravování vyhláškou č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, především výživovými normami, tzn. spotřebním košem (což je nástroj, který slouží provozovnám školního stravování k průkazu naplňování výživových druhů potravin, který je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny výživové normy pro vybrané komodity potravin, vztažené na strávníka a den v závislosti na jeho věkové kategorii) a dále plní zásady projektu Zdravá školní jídelna. https://www.zdravaskolnijidelna.cz/ Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Zvyklosti ve stravování dětí jsou v rodinách rozdílné, je těžké vyhovět všem. Bylo by vhodné děti zvykat postupně na tato jídla i v domácím prostředí. Naší snahou bude i nadále vařit tak, aby dětem ve školce chutnalo. Zveřejněno: 5. 9. 2023

Nejnovější akce

15.12. – se ve třídě Štěňátek od 16:00 hodin uskuteční Předvánoční setkání s rodiči. (besídka)

14.12. – zveme všechny rodiče dětí z Koťátek na Vánoční posezení a dílničky pro děti (v 16:00 hod.)

14.12. – zveme všechny rodiče dětí z Klokánků na předvánoční setkání ve školce - besídku (v 16:00 hodin)

14.12. – zveme všechny rodiče dětí z Liščat na předvánoční setkání ve školce - besídku (v 16:00 hodin)

13.12. – zveme všechny rodiče dětí z Berušek na předvánoční setkání – besídku (v 16:00 hod. do třídy Berušek)

12.12. – zveme všechny rodiče dětí z Medvídků na Vánoční posezení a zpívání (v 16:00 hod. do třídy Medvídků)

08.12. – se pro třídy Medvídků, Koťátek a Štěňátek uskuteční tvořivá dílnička: VÁNOČNÍ POHÁDKA O PERNÍKÁŘCE ANDĚLCE. Čas vánoční, to je vůně skořice, vanilky a perníkového koření. Je to také doba pohádek a dobrých skutků. V pohádce o perníkářce se děti dozví, jak se pečou perníky v nebeské kuchyni plné andělů. Společně s perníkářkou Andělkou si děti vyzkouší pečení perníků pomocí dřevěných, vytlačovaných forem. Při pečení nám nebudou chybět vánoční koledy. Vstup: 130,- Kč

07.12. – se pro třídy Berušek, Liščat a Klokánků uskuteční tvořivá dílnička: VÁNOČNÍ POHÁDKA O PERNÍKÁŘCE ANDĚLCE. Čas vánoční, to je vůně skořice, vanilky a perníkového koření. Je to také doba pohádek a dobrých skutků. V pohádce o perníkářce se děti dozví, jak se pečou perníky v nebeské kuchyni plné andělů. Společně s perníkářkou Andělkou si děti vyzkouší pečení perníků pomocí dřevěných, vytlačovaných forem. Při pečení nám nebudou chybět vánoční koledy. Vstup: 130,- Kč

06.12. – dopoledne se koná ve třídě Štěňátek Čertovský rej. Děti si mohou přinést masky.

06.12. – ve středu dopoledne pořádají Klokánci Čertovský rej. Děti si mohou přinést masky.

06.12. – ve středu dopoledne pořádají Liščata Čertovský rej. Děti si mohou přinést masky.

05.12. – dopoledne se koná ve třídě Berušek Čertovský rej. Děti si mohou přinést masky.

01.12. – dopoledne pořádají Koťátka Čertovský rej. Děti si mohou přinést masky.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací