Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Aktuality

29. 10. nepůjde v mateřské škole elektřina od 10:00 do 12:00 hod. Bude podávána studená strava.
Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2021 vešla v platnost vyhláška č. 272/2021 Sb. o školním stravování (kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.), dochází v MŠ k dodatečné úpravě cen přesnídávky pro děti 7-10 let z 8,- Kč na částku 9,- Kč denně. Výňatek z textu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. v platném znění: . Strávníci 7-10 let: Finanční limit na nákup potravin je u přesnídávky 9,00 až 15,00 Kč. Zveřejněno: 16. 9. 2021
V kapitole PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ je zveřejněna prezentace ze dne 30. 8. 2021 ze schůzky rodičů nově nastupujících dětí. Zveřejněno: 31. 8. 2021
Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé. Při průjmu a zvracení může dítě přijít do MŠ až 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Zveřejněno: 30. 8. 2021
Od 1. 9. 2021 se mění finanční normativ na přípravu jídel. Děti 3-6 let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 25,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč (Celodenní 45,- Kč), Děti 7 a více let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 30,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč, (Celodenní 50,- Kč) Zveřejněno: 27. 8. 2021
REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ - Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách (MŠMT, 12. 7. 2021) Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy (červené země), po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. (černé země) Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Nejnovější akce

09.12. – přijedou zástupci společnosti PRIMAVIZUS. (preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí) Poplatek za vyšetření je 170,- Kč.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací