Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Aktuality

Tradiční vánoční trhy v Potocích tentokráte probíhají ONLINE na facebooku AKCE ŠTĚNOVICE. Nakupte si vánoční dekorace i dárečky alespoň touto formou a podpořte tak místní prodejce a zároveň naší mateřskou školu.
V pondělí 6. 12. se ve školce bude konat mikulášská nadílka. Zveřejněno: 3. 12. 2021
V mateřské škole jsou připraveny fotografie dětí (Photodienst) k vyzvednutí. Zveřejněno: 29. 11. 2021
Nařízenou karanténu potvrzuje mateřská škola na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Pokud má někdo z rodičů zájem o zaslání potvrzeného formuláře, pošlete e-mail na msstenovice@volny.cz Tiskopis pak předá svému zaměstnavateli a tím je podána žádost o ošetřovné. Zveřejněno: 22. 11. 2021
Termín pro ověření znalostí dětí s individuálním vzděláváním je stanoven na den 25. 11. 2021 v čase od 10:30 do 11:30 hod. nebo 2. 12. 2021 v čase od 10:30 do 11:30 hod. Zveřejněno: 12. 11. 2021
Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2021 vešla v platnost vyhláška č. 272/2021 Sb. o školním stravování (kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.), dochází v MŠ k dodatečné úpravě cen přesnídávky pro děti 7-10 let z 8,- Kč na částku 9,- Kč denně. Výňatek z textu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. v platném znění: . Strávníci 7-10 let: Finanční limit na nákup potravin je u přesnídávky 9,00 až 15,00 Kč. Zveřejněno: 16. 9. 2021
Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé. Při průjmu a zvracení může dítě přijít do MŠ až 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Zveřejněno: 30. 8. 2021
Od 1. 9. 2021 se mění finanční normativ na přípravu jídel. Děti 3-6 let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 25,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč (Celodenní 45,- Kč), Děti 7 a více let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 30,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč, (Celodenní 50,- Kč) Zveřejněno: 27. 8. 2021

Nejnovější akce

09.12. – přijedou zástupci společnosti PRIMAVIZUS. (preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí) Poplatek za vyšetření je 170,- Kč.

06.12. – ve všech třídách proběhne mikulášská nadílka.

03.12. – dopoledne pořádají Štěňátka Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Klokánci Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Berušky Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Koťátka Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

02.12. – se uskuteční náhradní fotografování (p. Janská) pro děti, které se nemohly 22. 11. zúčastnit.

02.12. – dopoledne pořádají Liščata Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací