Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Obecné informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Aktuality

Od 26. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v naší mateřské škole. (v návaznosti na jednání vlády ČR dne 22. dubna 2021 -změnou MO MZDR) Provoz bude probíhat standardním způsobem v době od 6:00 do 16:30 hod. (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti MŠ) Z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR. Zveřejněno: 22. 4. 2021
Testovacími dny ve školce jsou pondělí a čtvrtek. U dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem.
Třída Koťátek je od 12. 4. 2021 určená pro děti rodičů vybraných profesí. Zveřejněno: 9. 4. 2021
Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční v rozmezí doby od 2. 5. do 16. 5. 2021. Více informací v kapitole: Přijímání dětí Zveřejněno: 9. 4. 2021
Nejnovější informace ohledně provozu školy od 12. 4. 2021 budou na základě Manuálu a Metodických doporučení z MŠMT zaslány všem rodičům e-mailem. zveřejněno 7. 4. 2021
V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT od 12. 4. 2021 s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce. Ostatní mladší děti zatím od 12. 4. podle návrhu MŠMT do školky nastoupit nemají. V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte na prezenční výuce ve školce. Zveřejněno: 5. 4. 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Uzavření mateřské školy se na základě usnesení vlády prodlužuje do 11. 4.. 2021. Zveřejněno: 27. 3. 2021
Vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti: 1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., 2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. Uzavření mateřské školy se na základě usnesení vlády prodlužuje do 28. 3. 2021. Zveřejněno: 19. 3. 2021
Zápis do prvních tříd v ZŠ Štěnovice pro školní rok 2021/2022 se koná 7. dubna 2021. Doporučení k odkladu školní docházky není nutné mít už u zápisu v dubnu, stačí dodat do školy později. Všechna školská poradenská zařízení dál fungují, doba objednání se však může protáhnout. Dotazníky a informace potřebné k vyšetření zašleme rodičům objednaných dětí mailem. Zveřejněno: 2. 3. 2021
V případě potřeby si po dohodě mohou rodiče vyzvedávat ve školce materiály pro práci s dětmi, věci dětí apod. Pro případné individuální konzultace doporučujeme nejlépe jinou než osobní formu, pokud to je možné. Pedagogové mimo dobu jarních prázdnin pracují z domova nebo ze školky a budou především s rodiči dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, průběžně ve spojení. Zveřejněno: 2. 3. 2021
Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole: Potvrzení o úhradě úplaty lze rodiči umístěného dítěte v MŠ vydat jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih potvrzení vydá v lednu 2021 o celkové úhradě úplaty za rok 2020 na základě žádosti rodičů. Stačí stručná žádost mailem na adresu: msstenovice@volny.cz. Potvrzení připravíme k předání.

Nejnovější akce

26.02. – dopoledne pořádá třída Koťátek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

26.02. – dopoledne pořádá třída Štěňátek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu. Děkujeme. (změněno z 19. 2. 2021)

26.02. – dopoledne pořádá třída Berušek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu (prosíme o případné předání do třídy do 24. 2.)

25.02. – dopoledne pořádá třída Klokánků MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

19.02. – dopoledne pořádá třída Medvídků MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací