Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Obecné informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Aktuality

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1. BŘEZNA 2021 DO 19. BŘEZNA 2021: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je dle krizového opatření vlády ČR ze dne 26. února 2021 mateřská škola uzavřena. MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Zveřejněno: 28. 2. 2021
Ve třídě Štěňátka se objevil jeden případ onemocnění planými neštovicemi. 19. 2. 2021
Děti, které měly 10. 2. negativní test a do konce karantény neměly žádné příznaky onemocnění, mohou přijít v pondělí 15. 2. do MŠ do své třídy – Liščata, Štěňátka.
Děti, které se na základě epidemiologického šetření (trasování), setkaly v ve třídě Štěňátka s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19, nastoupí do domácí karantény do 13. 2. 2021.(poslední rizikový kontakt dne 3 2. 2021). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Všem rodičům dětí, které měly ve školce rizikový kontakt, byly na základě instrukcí KHS, informace o testování zaslány na mail. Dodatečně se podařilo zajistit testování dětí z krčku Bioptickou laboratoří místo původního odběru z nosohltanu ve FN. Testování - 10. 2. 2021 od 12:40 hod. v objektu ZŠ Štěnovice (odloučené pracoviště MŠ Štěnovice) na adrese Čižická 344, 332 09 Štěnovice (bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň). Prosím všechny účastníky odběru o dochvilnost. Zveřejněno: 9. 2. 2021
Vzhledem k tomu, že ve třídě Liščat bylo pozitivně testováno druhé dítě, (test dne 4. 2., poslední rizikový kontakt dne 3. 2. 2021) uskuteční se testování dětí ze třídy Liščat s rizikovým kontaktem a to dne 10. 2. 2021 od 12:40 hod. v budově ZŠ Štěnovice, na adrese Čižická 344, 332 09 Štěnovice (chodba směrem ke třídě Liščat) Bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň. Všem rodičům dětí, které měly ve školce rizikový kontakt, byly na základě instrukcí KHS, informace o testování zaslány na mail. Zveřejněno: 5. 2. 2021
Děti, které se na základě epidemiologického šetření (trasování), setkaly v ve třídě Liščata s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19 nastoupí do domácí karantény do 9. 2. 2021 včetně (poslední rizikový kontakt dne 26. 1. 2021). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění. Na odběr děti prozatím nepůjdou, neboť setrvají ve 14 denní domácí karanténě. Všem rodičům dětí, které měly ve školce rizikový kontakt, jsou informace o karanténě zaslány na mail. Zveřejněno: 3. 2. 2021
1. 2. 2021 je možný nástup dětí ze třídy Berušek do MŠ pouze v případě, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 z 29. 1. bude negativní.
26.01.2021 | Děti, které se na základě epidemiologického šetření (trasování), setkaly v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19 nastoupí do domácí karantény do 31. 1. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 21. 1. 2021). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Odběr se uskuteční dne 29. 1. 2021 od 9:00 hod. v budově (vestibul) MŠ Štěnovice, na adrese K Lomu 343, 332 09 Štěnovice (bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň). Odběr u dětí bude z krčku. Prosíme všechny účastníky odběru o dochvilnost. Všem rodičům dětí, které měly ve školce rizikový kontakt, jsou informace o karanténě a testování zaslány na mail. Zveřejněno: 26. 1. 2021
Ve třídě Koťátka se potvrdil druhý případ napadení roupem dětským. 22. 1. 2021
Ve třídě Koťátka se objevil jeden případ napadení roupem dětským. Zveřejněno: 18. 1. 2021
Od pondělí 18. 1. 2021 je v opět v provozu třída Medvídků. zveřejněno: 12. 1. 2021
Všechny rizikové kontakty budou objednány na testy 12.1.2021 do Bioptické laboratoře (Rejskova 10, Plzeň), kde je možné udělat malým dětem výtěr z krčku, nikoliv z nosu. Všem rodičům dětí, které měly ve školce rizikový kontakt, byly informace o karanténě a testování zaslány na mail.
Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole: Potvrzení o úhradě úplaty lze rodiči umístěného dítěte v MŠ vydat jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih potvrzení vydá v lednu 2021 o celkové úhradě úplaty za rok 2020 na základě žádosti rodičů. Stačí stručná žádost mailem na adresu: msstenovice@volny.cz. Potvrzení připravíme k předání.
Dne 14. 12. byl mateřské škole rodiči dítěte MŠ oznámen jeden případ laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19. (dítě ve třídě Berušky) O zavedení či nezavedení příslušných opatření v MŠ rozhodne krajská hygienická stanice. Zveřejněno: 14. 12. 12:57 hod.
Po konzultaci s KHS nebudou v MŠ zavedena žádná opatření, nenařizuje se karanténa. Pozitivní dítě bylo ve školce v době kontaktu s ostatními osobami bez příznaků. Krajskou hygienickou stanicí bylo MŠ doporučeno sledovat zdravotní stav dětí ve třídě. Zveřejněno: 14. 12. 16:00 hod.

Nejnovější akce

26.02. – dopoledne pořádá třída Koťátek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

26.02. – dopoledne pořádá třída Štěňátek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu. Děkujeme. (změněno z 19. 2. 2021)

26.02. – dopoledne pořádá třída Berušek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu (prosíme o případné předání do třídy do 24. 2.)

25.02. – dopoledne pořádá třída Klokánků MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

19.02. – dopoledne pořádá třída Medvídků MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací