Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Obecné informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Aktuality

Ve třídě Koťátka se objevil jeden případ napadení roupem dětským. Zveřejněno: 18. 1. 2021
Od pondělí 18. 1. 2021 je v opět v provozu třída Medvídků. zveřejněno: 12. 1. 2021
Karanténa třídy Medvídků (rizikový kontakt 4. 1 a 5. 1) je stanovena do 15. 1. 2021.
Ve třídě Medvídků se dne 7. 1. 2021 objevil jeden případ Covidu 19 mezi personálem. Všechny děti ze třídy Medvídků musejí zůstat doma. Další informace nám podá v nejbližší době KHS.
Všechny rizikové kontakty budou objednány na testy 12.1.2021 do Bioptické laboratoře (Rejskova 10, Plzeň), kde je možné udělat malým dětem výtěr z krčku, nikoliv z nosu. Všem rodičům dětí, které měly ve školce rizikový kontakt, byly informace o karanténě a testování zaslány na mail.
Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole: Potvrzení o úhradě úplaty lze rodiči umístěného dítěte v MŠ vydat jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih potvrzení vydá v lednu 2021 o celkové úhradě úplaty za rok 2020 na základě žádosti rodičů. Stačí stručná žádost mailem na adresu: msstenovice@volny.cz. Potvrzení připravíme k předání.
Dne 21. 12. 2020 byl do školky rodiči nahlášen jeden případ onemocnění planými neštovicemi. (jeden případ ve třídě Medvídci)
Dne 14. 12. byl mateřské škole rodiči dítěte MŠ oznámen jeden případ laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19. (dítě ve třídě Berušky) O zavedení či nezavedení příslušných opatření v MŠ rozhodne krajská hygienická stanice. Zveřejněno: 14. 12. 12:57 hod.
Po konzultaci s KHS nebudou v MŠ zavedena žádná opatření, nenařizuje se karanténa. Pozitivní dítě bylo ve školce v době kontaktu s ostatními osobami bez příznaků. Krajskou hygienickou stanicí bylo MŠ doporučeno sledovat zdravotní stav dětí ve třídě. Zveřejněno: 14. 12. 16:00 hod.
Termíny pro ověření znalostí individuálně vzdělávaných dětí jsou stanoveny na dny 2. 12., 3. 12. a 4. 12. 2020 vždy v čase od 10:30 do 11:30 hod. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Doporučujeme doložení průběhu dosavadního vzdělávání sběrným portfoliem dítěte, tzn. dětskými pracemi, pracovními listy, seznamem literatury, která byla dítěti předčítána, případně fotodokumentací aktivit a činností. Individuální vzdělávání dítěte může být ukončeno, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Zveřejněno: 20. 11. 2020
Žádáme všechny rodiče, aby od čtvrtka 10. 9. 2020 nosili ve všech vnitřních prostorách školy, roušky. Děti roušky nosit nebudou.

Nejnovější akce

01.01. – Škola zvážila konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí. Žádné aktivity typu kulturní a sportovní akce zatím konat nebude. Aktivity postupně obnoví v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací