Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň - jih

Mateřská škola Štěnovice, Plzeň - jih je mateřskou školou spolupracující s Mensou ČR. Má kapacitu 159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Maskoti

Aktuality

30. srpna 2022 v 18:00 hod. se ve třídě Berušek v budově MŠ koná informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí. Zveřejněno: 22. 6. 2022
Ve třídě Koťátek se objevilo několik případů onemocnění zánětu spojivek. Zveřejněno: 22. 6. 2022
Ve třídě Medvídků se objevily další tři případy onemocnění sedmou nemocí. Zveřejněno: 17. 6. 2022
Ve třídě Medvídků se objevil jeden případ onemocnění sedmou nemocí, tzn. ruka, noha, ústa. Zveřejněno: 16. 6. 2022
Zákonný zástupce dítěte může v ZŠ požádat o odklad povinné školní docházky do 31. května 2022.Tuto žádost je třeba doložit doporučením – školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), a odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa. Doklad Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ a Doporučující posudek školského poradenského zařízení ke školní zralosti je třeba dodat i do mateřské školy! (pro zajištění místa v MŠ na následující školní rok) Zveřejněno: 28. 4. 2022
Ve třídě Liščata se objevily dva případy onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 8. 4.2022
Náhradní termín logopedického screeningu (za 4. 4.) je plánován na 18. 5. 2022. Zveřejněno: 8. 4. 2022
Ve středu 13. 4. 2022 bude ve školce probíhat rekonstrukce plynové přípojky, (termín byl posunut o jeden den) tzn., že do mateřské školy bude po celý den přerušena dodávka plynu. Zajistíme teplé jídlo, na dopoledne třídy vytopíme. Provoz školky bude omezen do 12:45 hod. Všechny děti si rodiče odvedou po obědě domů. Děkujeme za pochopení. Zveřejněno: 5. 4. 2022
Vzhledem k onemocnění paní logopedky ruší se pondělní termín (4. 4. 2022) logopedického screeningu. Páteční termín platí. (8. 4.) Zveřejněno: 4. 4. 2022
Do třídy Klokánci byly hlášeny další případy onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 24. 3. 2022
Rodiče dětí, které se nemohly pro nemoc vyfotografovat, mohou poslat dětskou fotografii na: vaclavvitous@seznam.cz nebo zavolat na 605179079. Podle fotografie vznikne obrázek. Zveřejněno: 23. 3. 2022
Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih oznamuje, že pořádá Otevřená dopoledne v mateřské škole, která se uskuteční 26. – 29. dubna 2022. V době od 10:00 hodin do 11:30 hodin si mohou děti s rodiči prohlédnout prostory budovy MŠ. (Vezměte s sebou přezůvky pro děti!) Současně se mohou rodiče informovat, jak zapsat děti do mateřské školy a vyzvednout si doklady potřebné k zápisu pro školní rok 2022/2023. Zveřejněno: 23. 3. 2022
VE STŘEDU 23. 3. PŘIJEDE PAN MALÍŘ VYFOTOGRAFOVAT PŘIHLÁŠENÉ DĚTI PRO POTŘEBY FOTOKRESBY. Zveřejněno: 18. 3. 2022
12. 4. 2022 bude ve školce probíhat rekonstrukce plynové přípojky, tzn., že do mateřské školy bude po celý den přerušena dodávka plynu. Dokážeme zajistit teplé jídlo pro děti, ale pravděpodobně nebude zajištěno dostatečné vytápění některých tříd. Informace o případném omezení anebo přerušení provozu budou včas oznámeny. Zveřejněno: 16. 3. 2022
Ve třídě Klokánci se objevil jeden případ onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 9. 3. 2022
Do třídy Štěňátek a Berušek byly hlášeny další případy onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 7. 3. 2022
Pro školní rok 2022/2023 se koná zápis k povinné školní docházce do ZŠ Štěnovice dne 5. dubna 2022. Zápis se týká žáků narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Více na https://www.skolastenovice.cz/skola/budouci-skolaci/ Zveřejněno: 3. 3. 2022
Do třídy Koťátek jsou hlášeny další případy onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 26. 2. 2022
Ve třídě Berušky se objevil jeden případ onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 24. 2. 2022
V době hlavních prázdnin bude v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň – jih dle § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen provoz od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022. Zveřejněno: 22. 2. 2022
Ve třídě Koťátka se objevil jeden případ onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 11. 2. 2022
Případy onemocnění planými neštovicemi nám byly nahlášeny do třídy Štěňátek i Medvídků. Zveřejněno: 9. 2. 2022
Ve třídě Štěňátka se objevil druhý případ onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 8. 2. 2022
Některé děti ze třídy Liščat se setkaly v naší mateřské škole s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto děti nastoupily do domácí pětidenní karantény do 7. 2. 2022 včetně. (rizikové kontakty v MŠ ze dne 3. 2. 2022). Informace budou rodičům těchto dětí zaslány SMS zprávou nebo mailem. Ostatní děti mohou dále navštěvovat mateřskou školu. Zveřejněno: 3. 2. 2022
Epidemiologicky významné rizikové kontakty nastoupily do domácí karantény v délce trvání 5 dnů ode dne posledního rizikového kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 1. 2. 2022 včetně (poslední rizikový kontakt dne 27. 1. 2022) nebo do 2. 2. 2022 včetně (poslední rizikový kontakt dne 28. 1. 2022). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 5 denní karantény bez provedení RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 za předpokladu, že rizikový kontakt nebude vykazovat známky infekčního onemocnění. Po ukončení této 5 denní karantény se u rizikového kontaktu stále bude monitorovat jeho zdravotní stav po dobu 5 dnů od posledního rizikového kontaktu s pozitivní osobou. V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 5 dnů od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 je rizikový kontakt povinen absolvovat RT-PCR test buď přes praktického lékaře pro děti a dorost nebo lze využít hrazené RT – PCR testy zdravotní pojišťovnou (5 RT PCR testů v kalendářním měsíci). V případě pozitivního výsledku tohoto testu se této osobě nařídí izolace. E- žádanky na odběr (RT- PCR test) nebudou již prostřednictvím systému daktela zasílány! Zveřejněno: 31. 1. 2022
Některé děti ze třídy Liščat se setkaly v naší mateřské škole s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto děti nastoupily do domácí pětidenní karantény do 2.2. včetně. (rizikové kontakty v MŠ ze dne 28. 1. 2022). Informace budou rodičům těchto dětí zaslány SMS zprávou nebo mailem. Ostatní děti mohou dále navštěvovat mateřskou školu. Zveřejněno: 31. 1. 2022
Některé děti ze třídy Koťátek se setkaly v naší mateřské škole s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto děti nastoupily do domácí pětidenní karantény (rizikové kontakty v MŠ ze dne 28. 1. 2022). Informace budou rodičům těchto dětí zaslány SMS zprávou nebo mailem. Ostatní děti mohou dále navštěvovat mateřskou školu. Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě si mohou rodiče vytisknout na stránkách ČSSZ (viz. níže uvedený odkaz) a odevzdají svému zaměstnavateli. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021 Zveřejněno: 30. 1. 2022
Některé děti ze třídy Klokánků se setkaly v naší mateřské škole s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto děti nastoupily do domácí pětidenní karantény (rizikové kontakty v MŠ ze dne 28. 1. 2022). Informace budou rodičům těchto dětí zaslány SMS zprávou nebo mailem. Ostatní děti mohou dále navštěvovat mateřskou školu. Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě si mohou rodiče vytisknout na stránkách ČSSZ (viz. níže uvedený odkaz) a odevzdají svému zaměstnavateli. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021 Zveřejněno: 30. 1. 2022
Některé děti ze třídy Berušek se setkaly v naší mateřské škole s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto děti nastoupily do domácí pětidenní karantény (rizikové kontakty v MŠ ze dne 26. 1. a 27. 1. 2022). Informace budou rodičům těchto dětí zaslány SMS zprávou nebo mailem. Ostatní děti mohou dále navštěvovat mateřskou školu. Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě si mohou rodiče vytisknout na stránkách ČSSZ (viz. níže uvedený odkaz) a odevzdají svému zaměstnavateli. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021 Zveřejněno: 29. 1. 2022
Ve třídě Štěňátka se objevil jeden případ onemocnění planými neštovicemi. Zveřejněno: 26. 1. 2022
Daňová sleva za umístění dítěte v mateřské škole: Potvrzení o úhradě úplaty lze rodiči umístěného dítěte v MŠ vydat jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih potvrzení vydá v lednu 2022 o celkové úhradě úplaty za rok 2021 na základě žádosti rodičů. Stačí stručná žádost mailem na adresu: msstenovice@volny.cz. Potvrzení připravíme k předání. Zveřejněno: 31. 12. 2021
V době vánočních prázdnin bude v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň - jih dle § 3 vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 (včetně) přerušen provoz. (organizační příčiny) Zveřejněno: 17. 12. 2021
Výsledky vyšetření zraku předškolních dětí: výsledky jsou pro rodiče k dispozici online v elektronické podobě. Do 10 dnů od provedeného vyšetření rodiče obdrží emailem podrobné informace včetně kódu sloužícího k přihlášení. V případě, že rodiče výsledky vyšetření neobdrží (např. z důvodu nečitelného emailu) mohou PRIMAVIZUS kontaktovat emailem: VYSLEDKY@PRIMAVIZUS.CZ (do emailu je třeba uvést jméno dítěte a datum narození) Zveřejněno: 15. 12. 2021
Tradiční vánoční trhy v Potocích tentokráte probíhají ONLINE na facebooku AKCE ŠTĚNOVICE. Nakupte si vánoční dekorace i dárečky alespoň touto formou a podpořte tak místní prodejce a zároveň naší mateřskou školu.
Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2021 vešla v platnost vyhláška č. 272/2021 Sb. o školním stravování (kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.), dochází v MŠ k dodatečné úpravě cen přesnídávky pro děti 7-10 let z 8,- Kč na částku 9,- Kč denně. Výňatek z textu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. v platném znění: . Strávníci 7-10 let: Finanční limit na nákup potravin je u přesnídávky 9,00 až 15,00 Kč. Zveřejněno: 16. 9. 2021
Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé. Při průjmu a zvracení může dítě přijít do MŠ až 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Zveřejněno: 30. 8. 2021
Od 1. 9. 2021 se mění finanční normativ na přípravu jídel. Děti 3-6 let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 25,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč (Celodenní 45,- Kč), Děti 7 a více let: Přesnídávka 8,- Kč, Oběd 30,- Kč, Svačina 8,- Kč, Nápoje 4,- Kč, (Celodenní 50,- Kč) Zveřejněno: 27. 8. 2021

Nejnovější akce

24.06. – se zúčastní třída Koťátek exkurze výroby řeziva - Pila Štěnovice. Děti si přinesou sportovní obuv, batůžek a lahvičku s pitím.

23.06. – pořádají Berušky pěší výlet za poznáním. Děti si přinesou sportovní obuv, pláštěnku, batůžek a lahvičku s pitím. V případě silného deště se výlet přesouvá na jiný den.

22.06. – se třída Klokánků zúčastní Stopovačky v lese. Děti si přinesou sportovní obuv, pláštěnku, batůžek a lahvičku s pitím. V případě deště se výlet posouvá na jiný den.

21.06. – pořádá třída Štěňátek pěší výlet k řece Úhlavě. (batůžky, pláštěnku, kšiltovku a malé pití s sebou)

21.06. – proběhne ve třídě Liščata v dopoledních hodinách pasování dětí na školáky.

21.06. – pořádají Klokánci vědomostní a poznávací výlet do okolí Štěnovic.

17.06. – předškoláci navštíví čtyři první třídy v základní škole ve Štěnovicích. Zúčastní se vyučování.

16.06. – pořádá třída Klokánků pěší výlet do okolí Štěnovic. (batůžky, pláštěnku, kšiltovku a pití s sebou)

15.06. – proběhne v dopoledních hodinách ve třídě Berušek pasování dětí na školáky.

14.06. – v dopoledních hodinách uskuteční třída Klokánků cyklovýlet. Děti si donesou odrážedlo nebo kolo (podle schopností dětí), sportovní oblečení, obuv a cyklistickou helmu, pití.

10.06. – k předškolákům přijedou zástupci spolku Ametyst s výukovým programem Léto všemi smysly. Přichází už léto? A jak to poznáme? Využijeme všechny naše smysly. Prozkoumáme školní zahradu a vyrobíme si náramek plný barev a vůní. Uspořádáme si letní koncert a vyrobíme osvěžující letní limonádu. Na závěr si společně vytvoříme pocitový chodníček z přírodnin a okusíme letní přírodu na vlastní kůži. Vstup: 90,- Kč

06.06. – k nám přijede divadlo s pohádkou O pirátech a malé velrybě. Vstup: 60,- Kč

Zobrazit více akcí

Jídelníček

Vždy aktuální jídelníček na daný týden.

Zobrazit jídelníček

Jde vaše dítě poprvé do školky?

Jako jedna z mála mateřských škol spolupracujeme s

Mensa čr

Více informací