Akce Prosinec 2021

09.12. – přijedou zástupci společnosti PRIMAVIZUS. (preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí) Poplatek za vyšetření je 170,- Kč.

06.12. – ve všech třídách proběhne mikulášská nadílka.

03.12. – dopoledne pořádají Štěňátka Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Klokánci Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Berušky Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Koťátka Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

02.12. – se uskuteční náhradní fotografování (p. Janská) pro děti, které se nemohly 22. 11. zúčastnit.

02.12. – dopoledne pořádají Liščata Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

V prosinci se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Rohy, jazyk, kopyto, uhádneme, kdo je to. Pak spočítá každý z nás, kdy Ježíšek přijde zas.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Listopad 2021

29.11. – mají děti ze třídy Liščata, Štěňátka a Klokánci Projektový den. (Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem, V sadě rostou dobroty, Jak jel Zdravík do ZOO- vzdělávací pohádkové příběhy) Příběhy jsou součástí projektu Zdraví dětem.

24.11. – třída Koťátek pořádá dopolední akci v přírodě: Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez.

23.11. – k nám přijede divadlo Šapitó s cirkusovým představením Zelený panáček. Vstup: 50,- Kč.

22.11. – se fotografují přihlášené děti - p. Janská.

16.11. – se fotografují přihlášené děti - Photodienst.

15.11. – mají děti ze třídy Štěňátka a ze třídy Berušky Projektový den. (Jak Zdravík s Jedlíkem poznávají přírodu - vzdělávací pohádkový příběh) Příběh je součástí projektu Zdraví dětem.

11.11. – mají děti ze třídy Medvídci a ze třídy Koťátka Projektový den. (Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa - vzdělávací pohádkový příběh) Příběh je součástí projektu Zdraví dětem.

04.11. – dopoledne proběhne ve třídě Berušky Halloweenské party. Děti si mohou přinést masky.

03.11. – k nám přijede divadlo a zahraje všem dětem pohádku O papírovém drakovi. Vstup: 50,- Kč

V listopadu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Vzal si malíř pestré barvy, listí stromů maluje, my společně prozkoumáme, jak a proč to všechno je.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Říjen 2021

22.10. – navštíví třídy Liščat, Berušek, Klokánků, Štěňátek a Koťátek Výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádá Český svaz chovatelů - Štěnovice.

18.10. – přijede divadlo do školky. Zahraje všem dětem pohádku: O zajíčkovi. Vstup je 40,- Kč

05.10. – pojedou děti ze třídy Liščata, Berušky, Klokánci a Štěňátka do divadla Alfa na Pohádky z Ošemetna. Vstup a doprava: 125,- Kč

V říjnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Vzal si malíř pestré barvy, listí stromů maluje, my společně prozkoumáme, jak a proč to všechno je.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Září 2021

13.09. – k nám přijede divadlo s představením: O veliké řepě. Zahraje třídě Liščat, Berušek, Klokánků a Štěňátek. Vstup je 50,- Kč

V září se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Když si s něčím nevím rady, poradím se s kamarády. Budeme si spolu hrát, zpívat, cvičit, malovat.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Červen 2021

22.06. – nebo 23.6. (podle počasí) pořádá třída Berušek pěší výlet do okolí Štěnovic. Děti si přinesou batůžky, lahvičku s pitím a případně i pláštěnku.

17.06. – pořádá třída Medvídků pěší výlet Cestu za pokladem. Děti si přinesou batůžky s pláštěnkou (podle počasí), pití, malou "motivaci", kdyby došly síly.

11.06. – v průběhu měsíce června proběhne v předškolních třídách oslava Pasování na školáky. Tato akce bude tento rok opět bez přítomnosti rodičů. Rodiče obdrží z těchto akcí videonahrávky.

09.06. – pořádá třída Štěňátek pěší výlet - Průzkumníci ze Štěňátek v lese.

09.06. – pořádá třída Liščat dopolední pěší výlet. Děti si přinesou batůžky a láhev s pitím. Svačinu dostanou ve školce.

01.06. – se uskuteční cyklovýlet ve třídě Klokánci. Děti si přivezou kola, koloběžky, batůžky a helmy.

01.06. – ve školce proběhne oslava Dne dětí. Při oslavě děti dostanou nanuky.

01.06. – pořádá třída Koťátek zábavné dopoledne v přírodě - Putování za vodníčkem.

V červnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Načpak máme bystrou hlavu? K učení i pro zábavu. Navštívíme v malé chvíli všechny zemské světadíly.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Květen 2021

25.05. – se fotografujeme. (společné foto tříd)

03.05. – se ve Štěňátkách uskuteční rozhovory o maminkách. Paní učitelky prosí rodiče, zdali by si děti ze Štěňátek přinesly na pondělí 3. 5. fotografii maminky - budou probírat téma ke Svátku maminek. Nikam fotografie uveřejňovat nebudou, jen by chtěly, aby děti měly vizuální oporu, až si o nich budou povídat.

V květnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Když sluníčko začne hřát, stěhuje se zima z vrat. S vládou končí, to už víme, jaro venku objevíme.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Únor 2021

26.02. – dopoledne pořádá třída Koťátek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

26.02. – dopoledne pořádá třída Štěňátek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu. Děkujeme. (změněno z 19. 2. 2021)

26.02. – dopoledne pořádá třída Berušek MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu (prosíme o případné předání do třídy do 24. 2.)

25.02. – dopoledne pořádá třída Klokánků MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

19.02. – dopoledne pořádá třída Medvídků MAŠKARNÍ KARNEVAL. Děti si mohou přinést masky. Rodiče mohou drobnými dárky podpořit karnevalovou tombolu.

V únoru se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Co se to tu přihodilo, že je všude kolem bílo? Z čeho tvořit, to už víme, sněhuláka postavíme.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Leden 2021

01.01. – Škola zvážila konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí. Žádné aktivity typu kulturní a sportovní akce zatím konat nebude. Aktivity postupně obnoví v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

V lednu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Co se to tu přihodilo, že je všude kolem bílo? Z čeho tvořit, to už víme, sněhuláka postavíme.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Prosinec 2020

04.12. – se uskuteční v Beruškách Čertovské rejdění. Děti si mohou přinést čertovské masky.

04.12. – pořádají Klokánci Čertovské rojení. Děti si mohou přinést čertovské masky.

04.12. – dopoledne se uskuteční ve třídě Koťátka Čertování. Děti si mohou přinést čertovské masky.

03.12. – dopoledne pořádají Štěňátka Čertovský rej. Ve třídě jsou k dispozici rohy i ocasy, ale vhodné by bylo v tento den přizpůsobit tématu dětské oblečení. Děti si navíc mohou přinést i masky.

01.12. – se fotografují přihlášené děti. (fotoatelier IVA) Informace o fotografování jsou ve vývěskách a v notýskách dětí.

V prosinci se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Rohy, jazyk, kopyto, uhádneme, kdo je to. Pak spočítá každý z nás, kdy Ježíšek přijde zas.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Listopad 2020

23.11. – se fotografují přihlášené děti. (Photodienst) Informace o fotografování jsou ve vývěskách a v notýskách dětí. Ve snaze omezit shromažďování velkého počtu lidí v prostorách třídy v tomto školním roce sourozence a rodiče "školkovských" dětí nefotografujeme. Společné fotografování sourozenců z mateřské školy možné je. Foto je přesunuto z původního termínu 20. 11.

01.11. – Škola zvážila konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí. Žádné aktivity typu kulturní a sportovní akce zatím konat nebude. Aktivity postupně obnoví v závislosti na aktuální epidemiologické situaci. V listopadu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Vzal si malíř pestré barvy, listí stromů maluje, my společně prozkoumáme, jak a proč to všechno je.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Říjen 2020

01.10. – Škola zvážila konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí. Žádné aktivity typu kulturní a sportovní akce zatím konat nebude. Aktivity postupně obnoví v závislosti na aktuální epidemiologické situaci. V říjnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Vzal si malíř pestré barvy, listí stromů maluje, my společně prozkoumáme, jak a proč to všechno je.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Září 2020

01.09. – Škola zvážila konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a kde dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí. Žádné aktivity typu kulturní a sportovní akce zatím konat nebude. Aktivity postupně obnoví v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

V září se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Když si s něčím nevím rady, poradím se s kamarády. Budeme si spolu hrát, zpívat, cvičit, malovat.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Červen 2020

16.06. – se uskuteční celodopolední výlet do přírody s piknikem. Bude jej organizovat třída Koťátek.

12.06. – je organizován cyklovýlet - třída Klokánci. Fotografie z výletu budou v galerii 2020.

10.06. – se uskuteční výlet na Točník - zrušeno.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Květen 2020

19.05. – navštíví děti planetárium v Techmanii - zrušeno.

22. 5. 2020 - fotografování tříd - zrušeno

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Duben 2020

28.04. – se uskuteční výlet na hrad Radyni. - zrušeno

22.04. – se bude konat Den otevřených dveří v době od 6:00 do 10:00 a od 14:45 do 16:30 hod. - zrušeno

21.04. – se ve školce uskuteční vzdělávací program Poznej, chápej, opatruj: Dravci a sovy. (ukázky živých dravců a sov) - zrušeno

16.04. – se uskuteční vzdělávací program: Bezpečný pes. Děti se naučí znát řeč psího těla, jejich mimiku a rozpoznat psí varovné signály. V další části si navodíme konkrétní situace ze života, do kterých se může dítě spolu s cizím psem dostat (pes na vodítku, kterého potkáme na ulici se svým pánem, pes kdekoliv přivázaný, pes bez pána pobíhající po ulici a hlavně nejhorší situaci a to psa agresivního, který již vykazuje známky blížícího se možného napadení), jak tyto situace konkrétně řešit a co v těchto případech nejlépe dělat. Děti si osvojí techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v případě útoku psa. A jako bonus se děti konkrétně seznámí s pejsky, kteří přijeli a to dle pravidel, které se děti aktuálně naučily, vždy pod dohledem vyškolených lektorů. - zrušeno

07.04. – pojede třída Klokánků a Štěňátek do Techmanie do expozice Malá věda. - zrušeno

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Březen 2020

09.03. – k nám přijede divadlo Dráček s pohádkou pro všechny děti ze školky: O Budulínkovi.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Únor 2020

27.02. – dopoledne se uskuteční Karneval ve třídě Štěňátek. Děti si mohou přinést masky.

27.02. – dopoledne se uskuteční Karneval ve třídě Berušek. Děti si mohou přinést masky.

26.02. – dopoledne se uskuteční Karneval ve třídě Klokánků. Děti si mohou přinést masky.

26.02. – dopoledne se uskuteční Karneval ve třídě Liščat. Děti si mohou přinést masky.

24.02. – k nám přijede mobilní planetárium. Liščata, Berušky a Klokánci se zúčastní vzdělávacího programu Lidské tělo.

24.02. – dopoledne se uskuteční Karneval ve třídě Koťátek. Děti si mohou přinést masky.

05.02. – se ve školce uskuteční vyšetření zraku přihlášených dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení. Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit. Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

03.02. – do školky přijede divadlo KOS. Všechny děti se zúčastní divadelního představení O selce Lakomce.

V únoru se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podívejte na oblohu, něco bílé padá dolů. Co to asi může být? Musíme to objevit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Leden 2020

28.01. – se děti ve školce zúčastní preventivního programu Dental Prevention.

27.01. – se děti ve školce zúčastní preventivního programu Dental Prevention. Celý výklad je přizpůsobený věku dětí a skládá se z teoretické a praktické části. V první části se děti dozví základní informace o dutině ústní, o zubech, o procesech, které v dutině ústní probíhají, důvodech, proč je třeba čistit zuby a jak si správně vybrat kartáček. Prezentace je pojata zábavnou a interaktivní formou a je přizpůsobena věku účastníků. V praktické části se děti učí správnou techniku čištění zubů, a kde všude je třeba si zuby čistit. Všechno si hned po názorné ukázce děti sami vyzkouší. Je třeba, aby si děti donesly do školky kartáčky kvůli praktickému nácviku.

23.01. – se vyšetření očí neuskuteční vzhledem k onemocnění zdravotníka z Primavizus. Vyšetření je přesunuto na 5. 2. 2020.

17.01. – pojedou děti ze tříd Liščata, Berušky, Klokánci a Štěňátka do divadla Alfa na pohádku Spáčka a vřeteno.

V lednu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podívejte na oblohu, něco bílé padá dolů. Co to asi může být? Musíme to objevit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Prosinec 2019

13.12. – se uskuteční v 16:00 hod. setkání s rodiči - besídka ve Štěňátkách

12.12. – se uskuteční v 16:00 hod. setkání s rodiči - besídka v Beruškách a v Liščatech

11.12. – se uskuteční v 16:00 hod. setkání s rodiči - besídka v Klokánkách

06.12. – v pátek dopoledne pořádají Štěňátka Čertovský rej. Ve třídě jsou k dispozici rohy i ocasy, ale vhodné by bylo v tento den přizpůsobit tématu dětské oblečení. Děti si navíc mohou přinést i masky.

06.12. – v pátek dopoledne pořádají Berušky Čertovský rej. Ve třídě jsou k dispozici rohy i ocasy, ale vhodné by bylo v tento den přizpůsobit tématu dětské oblečení. Děti si navíc mohou přinést i masky.

05.12. – dopoledne pořádá třída Klokánků Čertovské rojení. Ve třídě jsou k dispozici rohy i ocasy, ale vhodné by bylo v tento den přizpůsobit tématu dětské oblečení. Děti si navíc mohou přinést i masky.

03.12. – jedou děti ze třídy Liščat a Berušek do Techmania science center na expozici Malá věda. Děti si přinesou batůžky a lahvičku na pití.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Listopad 2019

30.11. – se uskuteční ve Štěnovicích, v Potocích 456 VÁNOČNÍ JARMARK . Výtěžek z prodeje občerstvení a tomboly bude věnován Mateřské škole ve Štěnovicích. Děti ze tříd předškoláků se budou podílet na kulturním programu této akce. Děti, které se zúčastní Jarmarku, mají sraz ve 12:50 hod. v Potocích 456

29.11. – přijede firma Photodienst a vyfotografuje přihlášené děti. (přihlášky v notýskách)

29.11. – se uskuteční v 16:00 hod. setkání s rodiči - besídka v Medvídkách

28.11. – pojedou předškoláci do divadla Alfa. Uvidí pohádku Umanutá princezna.

18.11. – se uskuteční v 16:00 hod. setkání s rodiči - besídka v Koťátkách

14.11. – bude v MŠ a ZŠ ve Štěnovicích od 7:30 do 15:30 hod. přerušena dodávka elektřiny. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zajistit polední stravování formou cateringové služby pro tak velký počet přihlášených dětí, bude v tyto dny provoz MŠ probíhat jen dopoledne. (bez oběda) V 11:45 – 12:00 si rodiče děti v MŠ vyzvednou.

12.11. – bude v MŠ a ZŠ ve Štěnovicích od 7:30 do 15:30 hod. přerušena dodávka elektřiny. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zajistit polední stravování formou cateringové služby pro tak velký počet přihlášených dětí, bude v tyto dny provoz MŠ probíhat jen dopoledne. (bez oběda) V 11:45 – 12:00 si rodiče děti v MŠ vyzvednou.

11.11. – k nám přijede divadlo KOS s pohádkou pro všechny děti školky s názvem: Poslední loupežník

05.11. – k nám přijede Mobilní planetárium s programem pro předškoláky: Putujte s námi za dinosaury! Jak se jednotlivé druhy dinosaurů jmenují? Proč došlo k jejich vyhynutí? Byli opeření dinosauři předchůdci dnešních ptáků? Známe Tyrannosaura Rexe, největšího suchozemského predátora všech dob? A jak vypadal třeba takový Stegosaurus nebo ptakoještěr se čtyřmi křídly? V show nazvané "Soumrak dinosaurů" podnikneme v kupoli Mobilního planetária kouzelnou cestu do pravěku se dvěma paleontology, a to konkrétně třeba do druhohor, do geologických období triasu, jury a křídy. Zamyslíme se nad tím, jak v éře dinosaurů vypadaly kontinenty, jaké bylo klima, v jakém geologickém období poprvé rozkvetly květiny či jak velký byl v pravěku Atlantický oceán.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Říjen 2019

31.10. – se ve třídě Klokánků uskuteční Halloweenská párty

24.10. – přijede paní fotografka Ivana Janská a vyfotografuje přihlášené děti. (přihlášky v notýskách)

18.10. – se třída Klokánků zúčastní workshopu ve spolupráci s Ametystem v Prusinách: Podzim v zahradě.

17.10. – se třída Liščat a Berušek zúčastní workshopu ve spolupráci s Ametystem v Prusinách: Podzim v zahradě. 90 minutový program se odehraje venku na školní zahradě. Je třeba s tím počítat s ohledem na počasí. Budeme si povídat o tom, jak se rostliny a zvířata vyrovnávají se zimním obdobím, společnými silami pak vyrobíme úkryt pro drobné zahradní živočichy, budeme zkoumat rozmanitost listů.

11.10. – se děti zúčastní výstavy zvířat Českého svazu chovatelů ve Štěnovicích

08.10. – se děti zúčastní výukového programu o lišce obecné. Lektor přijede se živým zvířetem. Liška je ochočená, očkovaná, zvyklá na cizí lidi i malé děti.

02.10. – pojedou děti - předškoláci do Nebílovských sadů na Enviromentální den. Batůžek s sebou.

V říjnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podzim plný deštníků, my nevyjdem ze cviku, prozkoumáme, co se dá, kolik listí opadá?

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Září 2019

23.09. – k nám do školky přijede divadlo. Všem dětem zahraje pohádku: Pan doktor léčím rád.

18.09. – pojedou děti ze třídy Klokánků, Berušek a Liščat do divadla Alfa a zúčastní se představení: Kolíbá se velryba

02.09. – přivítáme nové "školáčky".

V září se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Ve školce si budem hrát, ruce, hlavu trénovat, jsou zde naši kamarádi, lidé, co nás mají rádi.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Červenec 2019

08.07. – V době hlavních prázdnin bude v Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň - jih dle § 3 vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen provoz od 8. 7. 2019 do 16. 8. 2019.

Prázdninová témata

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Červen 2019

24.06. – pojede třída Štěňátek a třída Klokánků na výlet do Újezda nade Mží do Zámeckého statku

19.06. – pojede třída Koťátek a třída Medvídků na výlet do Prusin

19.06. – se uskuteční od 16:00 hodin ve třídě Klokánků Letní posezení s rodiči

14.06. – se uskuteční od 16:00 hodin Rozloučení s předškoláky - třída Berušek (MŠ), třída Liščat (aula ZŠ)

13.06. – se předškoláci zúčastní celodenního výletu na hrad Točník

11.06. – k nám přijede divadlo Letadlo s představením: Léto - v korunách stromů

05.06. – půjdou děti ze třídy Klokánků na návštěvu do Ekofarmy v Útušicích

03.06. – pořádá třída Klokánků výlet do okolí Štěnovic (u příležitosti Dne dětí)

V červnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Cestujeme letem světem na návštěvu k jiným dětem. Jak a čím se cestuje? Hádej, už se startuje!

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Květen 2019

24.05. – navštíví děti - předškoláci první třídy základní školy a zúčastní se vyučování

22.05. – proběhne ve školce ve spolupráci s Českým svazem chovatelů - Štěnovice ukázka živých zvířat - Seznámení s králíčky

07.05. – proběhne ve školce od 8:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 18:00 hod. Zápis do MŠ pro nové děti

06.05. – k nám přijede divadlo Letadlo s představením: Jaro v korunách stromů

03.05. – proběhne ve školce společné fotografování dětí po jednotlivých třídách

02.05. – se předškoláci zúčastní Historicko-kulturního programu na Radyni

V květnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Cestujeme letem světem na návštěvu k jiným dětem. Jak a čím se cestuje? Hádej, už se startuje!

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Duben 2019

12.04. – pojedou děti ze třídy Liščat do Centra robotiky

11.04. – pojedou děti ze třídy Berušek do Centra robotiky

10.04. – se uskuteční Den otevřených dveří a to v době od 6:00 do 10:00 hod. a od 14:45 do 16:30 hod. Děti si budou moci pohrát se svými budoucími "spolužáčky" a s rodiči si prohlédnout prostory budovy MŠ.

08.04. – proběhne předškolní vyšetření a vyšetření laterality pro přihlášené děti

04.04. – proběhne předškolní vyšetření pro přihlášené děti

02.04. – pojedou předškoláci do divadla Alfa na pohádku Košprd a Telecí

01.04. – proběhne předškolní vyšetření pro přihlášené děti

V dubnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Slunce svítí, pučí kvítí, nikdo neví proč a jak, musíme to vyzkoumat.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Březen 2019

26.03. – přijede do školky divadlo Dráček a zahraje všem dětem pohádku O Karkulce

V březnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Slunce svítí, pučí kvítí, nikdo neví proč a jak, musíme to vyzkoumat.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Únor 2019

22.02. – pořádá třída Berušek Karneval. Děti si mohou přinést masky.

22.02. – pořádá třída Medvídků Karneval. Děti si mohou přinést masky.

21.02. – pořádá třída Štěňátek Karneval. Děti si mohou přinést masky.

21.02. – pojede třída Liščat, Berušek a Klokánků do divadla Alfa na pohádku: Perníková chaloupka.

20.02. – pořádá třída Klokánků Karneval. Děti si mohou přinést masky.

20.02. – pořádá třída Liščat Karneval. Děti si mohou přinést masky.

18.02. – se uskuteční projekce sférického kina pro všechny děti: Začarovaný korálový útes

13.02. – k nám přijede divadlo KOS s představením pro všechny děti: Pohádka pro kluky a holky

11.02. – se uskuteční vyšetření očí (preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí) pro přihlášené děti.

v únoru se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podívejte na oblohu, něco bílé padá dolů. Co to asi může být? Musíme to objevit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Leden 2019

25.01. – nás navštíví pracovníci z Dental Prevention Plzeň a dětem ze tříd Liščat, Berušek, Klokánků a Štěňátek vysvětlí, jak si správně čistit zoubky. Děti by měly mít tento den ve školce zubní kartáček.

14.01. – k nám přijede divadlo Letadlo s představením: V korunách stromů - zima

V lednu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podívejte na oblohu, něco bílé padá dolů. Co to asi může být? Musíme to objevit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Prosinec 2018

14.12. – v 16:00 hodin zveme všechny rodiče ze třídy Štěňátka na Předvánoční posezení - besídku.

13.12. – k nám přijede divadlo KOS s pohádkou Jak se Janek neuměl rozhodnout.

12.12. – v 16:00 hodin zveme všechny rodiče ze třídy Berušky na Předvánoční posezení - besídku.

12.12. – v 16:00 hod.zveme všechny rodiče dětí ze třídy Liščat na Předvánoční posezení - besídku.

11.12. – v 16:00 hodin zveme všechny rodiče dětí z Klokánků na Předvánoční posezení - besídku

07.12. – se dopoledne ve třídě Šťěňátka uskuteční Čertovský rej. Děti si mohou přinést čertovské masky.

05.12. – se dopoledne uskuteční ve třídě Berušky Čertovské rejdění. Děti si mohou přinést čertovské masky nebo kostýmy.

04.12. – v 16:00 hodin zveme všechny rodiče ze třídy Koťátka na Loučení s podzimem a vítání Mikuláše, anděla a čerta

01.12. – se v 12:50 hodin sejdeme na tradičním Jarmarku ve Štěnovicích - podle zájmu děti ze třídy Berušek a Liščat.

V prosinci se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Advent už nám začíná, čerti lezou z komína. Počítáme pro radost, kolik dní je do Vánoc.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Listopad 2018

22.11. – proběhne fotografování přihlášených dětí - FOTO IVA

13.11. – k nám přijede divadlo Letadlo s pohádkou Podzim v korunách stromů.

01.11. – ve třídě Klokánků se pořádá Halloweenská párty. Děti si mohou přinést masky.

V listopadu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podzim plný deštníků, my nevyjdem ze cviku, prozkoumáme, co se dá, kolik listí opadá?

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Říjen 2018

31.10. – Pojedou děti ze třídy Liščat a Berušek (předškoláci) do Litic do Svíčkárny na Halloweenské tvoření.

24.10. – Proběhne ve školce fotografování pro přihlášené děti. (vánoční foto)

18.10. – k nám přijede divadlo Dráček a zahraje všem dětem pohádku Bez práce nejsou koláče

03.10. – pojedou děti ze třídy Liščat a Berušek na návštěvu do Nebílovských sadů.

V říjnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Ve školce si budem hrát, ruce, hlavu trénovat, jsou zde naši kamarádi, lidé, co nás mají rádi.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Září 2018

14.09. – se děti ze třídy Klokánků, Berušek a Liščat půjdou podívat na výstavu králíků, holubů a drůbeže, která je pořádána ve Štěnovicích Českým svazem chovatelů, děti ze třídy Štěňátek a Medvídků navštíví ve školce zástupce ze ZOO Plzeň a přiveze jim ukázat hady

03.09. – přivítáme nové "školáčky"

V září se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Ve školce si budem hrát, ruce, hlavu trénovat, jsou zde naši kamarádi, lidé, co nás mají rádi.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Červen 2018

25.06. – V době ředitelského volna v ZŠ v termínu od 25. 6. do 29. 6. 2018 je stále zajištěn provoz mateřské školy v náhradních prostorách základní školy. Stravování je organizováno opět v jídelně základní školy.

25.06. – V pondělí dopoledne se uskuteční Rozloučení s předškoláky, pasování na školáky a složení školáckého slibu. Všechny děti mateřské školy se navíc zúčastní programu O princezně, která neuměla počítat.

14.06. – Jedou děti ze třídy Berušek a Liščat na celodenní školní výlet (návrat v cca 15:00 hod.) na hrad Švihov. Součástí výletu je vyzkoušení dobových řemesel na nádvoří hradu, divadelní představení Princ Bajaja a princezna a vstup na hrad.

12.06. – Jedou děti z Medvídků, Štěňátek a Klokánků na školní výlet do ZOO v Plzni.

06.06. – V ZŠ nejde elektřina. Zajišťujeme provoz mateřské školy za těchto podmínek: podávání studené stravy.

05.06. – Děti ze třídy Štěňátek, Klokánků, Berušek a Liščat pojedou do divadla Alfa na divadelní představení Umanutá princezna.

04.06. – Pořádáme ve spolupráci se Záchranným hasičským sborem Plzeňského kraje přehlídku hasičské techniky pro všechny děti mateřské školy.

V červnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Cestujeme letem světem na návštěvu k jiným dětem. Jak a čím se cestuje? Hádej, už se startuje!

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Květen 2018

29.05. – k nám přijede divadlo Dráček s pohádkou Zlatovláska

11.05. – k nám přijede fotograf. (společné foto po jednotlivých třídách)

09.05. – k nám přijede divadlo a zahraje v aule ZŠ pro všechny děti z mateřské školy pohádku Kuba a čarodějnice

03.05. – zápis do mateřské školy od 8:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 18:00 hod.pro nové děti v budově MŠ - vchod ze Šeříkové ulice. Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná. Kritéria a přihlášku je možné stáhnout z webových stránek školky nebo je vyzvednout při zápisu ve školce.

V květnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Slunce svítí, pučí kvítí, nikdo neví proč a jak, musíme to vyzkoumat.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Duben 2018

18.04. – k nám přijede divadlo KOS z Českých Budějovic a zahraje v aule ZŠ všem dětem pohádku O milostném psaníčku

03.04. – třída Berušek, Klokánků a Medvídků zahajuje činnost v náhradních prostorách základní školy ve Štěnovicích

V dubnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Slunce svítí, pučí kvítí, nikdo neví proč a jak, musíme to vyzkoumat.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Březen 2018

22.03. – pojedou děti z Liščat a Berušek do svíčkárny RODAS na velikonoční tvoření

20.03. – pojedou děti z Berušek do Plzně do Centra robotiky

20.03. – pořádá třída Medvídků Karneval

13.03. – pojedou děti z Liščat do Plzně do Centra robotiky

09.03. – se ve školce ve třídě Klokánků pořádá KARNEVAL.

08.03. – se ve školce ve třídě Berušek pořádá KARNEVAL.

05.03. – k nám přijede divadlo KOS z Českých Budějovic s pohádkou: Jak skřítek málem zaspal jaro

02.03. – se ve školce ve třídě Liščat pořádá KARNEVAL

01.03. – pojedou děti z Liščat a Berušek do Techmania Science Center na expozici Malá věda

V březnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Slunce svítí, pučí kvítí, nikdo neví proč a jak, musíme to vyzkoumat.

pořádá třída Medvídků Karneval ve školce

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Únor 2018

28.02. – se ve školce ve třídě Štěňátek pořádá KARNEVAL

08.02. – k nám přijedou studenti z lékařské fakulty UK, obor stomatologie. Budou dětem z Liščat, Berušek, Klokánků a Štěňátek vyprávět pohádku, ve které se děti naučí správně si čistit zoubky Všechny děti by měly mít ten den ve školce kartáčky.

V únoru se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podívejte na oblohu, něco bílé padá dolů. Co to asi může být? Musíme to objevit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Leden 2018

29.01. – k nám přijede divadlo KOS z Českých Budějovic s pohádkou Poslední loupežník. Více o pohádce se dozvíte na www.divadelko-kos.wz.cz

03.01. – Zahájení provozu MŠ po vánočních prázdninách

V lednu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podívejte na oblohu, něco bílé padá dolů. Co to asi může být? Musíme to objevit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Prosinec 2017

13.12. – zveme všechny rodiče dětí z Berušek na Předvánoční setkání ve školce (v 16:00 hodin ve třídě Berušky)

08.12. – zveme všechny rodiče dětí z Liščat na Předvánoční setkání ve školce (v 16:00 hodin ve třídě Liščata)

06.12. – zveme všechny rodiče dětí z Klokánků na Předvánoční setkání ve školce (v 16:00 hodin ve třídě Klokánci)

02.12. – zveme všechny na Vánoční jarmark (V Potocích 456, Štěnovice )

V prosinci se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Advent už nám začíná, čerti lezou z komína. Počítáme pro radost, kolik dní je do Vánoc.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Listopad 2017

24.11. – zveme všechny rodiče dětí ze Štěňátek na Podzimní setkání ve školce (v 16:00 hodin ve třídě Štěňátka)

13.11. – k nám přijede divadlo KOS z Českých Budějovic a všem dětem zahraje pohádku O selce lakomce

03.11. – se přihlášené děti fotografují: Photodienst - Zasněžené Vánoce

V listopadu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podzim plný deštníků, my nevyjdem ze cviku, prozkoumáme, co se dá, kolik listí opadá?

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Říjen 2017

19.10. – pojedou děti ze třídy Klokánků, Berušek a Liščat do divadla Alfa na Perníkovou chaloupku

18.10. – k nám přijede s divadelním představením divadlo KOS, zahrají nám pohádku pro všechny děti

12.10. – pojedou předškoláci do svíčkárny v Liticích na Halloweenské tvoření

06.10. – k nám přijedou veterinární lékaři se vzdělávacím projektem Státní veterinární správy s názvem Máme rádi zvířata. Projekt je podpořen Ministerstvem zemědělství a zúčastní se jej předškolní děti.

V říjnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Ve školce si budem hrát, ruce, hlavu trénovat, jsou zde naši kamarádi, lidé, co nás mají rádi.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Září 2017

29.09. – k nám přijede pan Dostál se svým zábavným hudebním programem. Všechny děti se zúčastní jeho Rytmické show.

V září se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Ve školce si budem hrát, ruce, hlavu trénovat, jsou zde naši kamarádi, lidé, co nás mají rádi.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Červen 2017

23.06. – v 16:00 hod. se koná Rozloučení s předškoláky – Liščata

22.06. – v 16:00 hod. se koná Rozloučení s předškoláky – Berušky

19.06. – jede třída Berušek do Centra robotiky do Plzně

13.06. – se děti z Berušek a Liščat zúčastní vyučování v prvních třídách

09.06. – se fotografují přihlášené děti: foto Janská

07.06. – jede třída Liščat a Berušek na celodenní výlet na hrad Klenová, (návrat okolo 15:00 hod.) v hradních místnostech se navíc pro ně odehraje divadelní představení O drakovi

06.06. – odjíždí třída Klokánků, Štěňátek a Medvídků do ZOO Plzeň

01.06. – pořádá třída Medvídků cyklovýlet spojený s piknikem v přírodě

V červnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Poznat dál svět, přál bych si hned. Teď už umím správně mluvit, budu se tím všude chlubit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Květen 2017

24.05. – třída Liščat absolvuje seznámení s robotikou (do MŠ přijedou zástupci Centra robotiky v Plzni)

24.05. – třída Klokánků pořádá výlet do Ekofarmy v Útušicích

24.05. – třída Štěňátek půjde pozorovat živočichy a život kolem řeky ve Štěnovicích

24.05. – třída Berušek pořádá výlet do štěnovického lesa K šesti dubům

22.05. – pojedou děti ze tříd Berušky a Liščata do svíčkárny v Liticích a vyrobí si voskové pastelky do školy nebo na „doma“

11.05. – k nám přijede divadlo KOS z Českých Budějovic a zahraje všem dětem pohádku: Udatný Matyáš

09.05. – se fotografujeme (fota tříd)

09.05. – pořádá třída Štěňátek od 16:00 hodin opékání jablíček, buřtíků nebo párků v Potocích ve Štěnovicích

04.05. – se všechny děti zúčastní interaktivního výukového programu, který je zaměřen na největší sovy rodu BUBO - výr velký, výr sibiřský, výr bengálský, výr viržinský, výr africký aj. Programem provází sedmiletý výr velký Barnabáš a jeho mladší kamarádi. Děti si výry mohou zblízka prohlédnout i pohladit a uvidí je za letu při výcviku.

03.05. – se v MŠ uskuteční zápis do mateřské školy pro nové děti

V květnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Poznat dál svět, přál bych si hned. Teď už umím správně mluvit, budu se tím všude chlubit.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Duben 2017

21.04. – se pořádá v MŠ Den otevřených dveří v době od 6:00 do 10:00 a od 14:45 do 16:30 hod.

19.04. – přijede do školky divadlo a zahraje všem dětem pohádku: Cesta kolem světa – O dopravních prostředcích

18.04. – se v MŠ uskuteční předškolní vyšetření pro přihlášené děti

12.04. – se v MŠ uskuteční předškolní vyšetření pro přihlášené děti

Před velikonočními prázdninami v době od 10. do 12. 4. k nám přijde velikonoční zajíček

V dubnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Copak se to děje? Sluníčko víc hřeje. Pak poprosí deštíček: „Řekni mi pár básniček"

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Březen 2017

30.03. – k nám přijede divadlo Kapička s Jarní pohádkou

27.03. – se všechny děti zúčastní divadelního představení v Lidovém domě ve Štěnovicím O líném Honzovi a chytré princezně

16.03. – přijede do školky divadlo a zahraje všem dětem pohádku: Jak princezna chtěla čarovat

13.03. – jede třída Berušek a Liščat do Techmanie Science Center do planetária a na 3D Jsme vetřelci + Obloha nad Plzní

03.03. – pořádá dopoledne Maškarní Karneval třída Štěňátek a Medvídků

02.03. – pořádá dopoledne Maškarní Karneval třída Klkánků a Liščat

V březnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Copak se to děje? Sluníčko víc hřeje. Pak poprosí deštíček: „Řekni mi pár básniček"

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Únor 2017

28.02. – třída Berušek pořádá dopoledne Maškarní karneval

20.02. – k nám přijede zájezdní divadlo Kos z Českých Budějovic s pohádkou Jak se Janek neuměl rozhodnout

v únoru budou pokračovat konzultace s rodiči o rozvoji jejich dětí (v předem domluvených časech)

V únoru se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Sněhuláky postavíme, básničkou je pozdravíme. Sportujeme, vyprávíme, Jak na sněhu dovádíme.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Leden 2017

16.01. – k nám přijede paní Jelínková z divadla Alfa s představením Andělská pohádka

V lednu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Sněhuláky postavíme, básničkou je pozdravíme. Sportujeme, vyprávíme, Jak na sněhu dovádíme.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Prosinec 2016

14.12. – 16:15 hod. - zveme všechny rodiče dětí ze Štěňátek na setkání - besídku ve Štěňátkách

13.12. – k nám přijede divadlo Pod čepicí s představením: Evelínko, Santa není Ježíšek

08.12. – 16:00 hod. - zveme všechny rodiče dětí z Berušek na setkání - besídku v Beruškách

05.12. – k nám přijede Mikuláš s hodnými čerty a anděly

03.12. – 13:00 hod. - Jarmark, Štěnovice, V Potocích 456 (krátké vystoupení dětí z Liščat a Berušek)

02.12. – 16:00 hod. - zveme všechny rodiče dětí z Liščat na setkání - besídku v Liščatech

01.12. – k nám přijede divadlo Kapička s pohádkou Čertovská pohádka

V prosinci se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Svět se zimou tetelí, Vánoce jsou za chvíli. Čertík, anděl zjistí rád, Jak už umíš povídat.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Listopad 2016

25.11. – 16:00 hod. - zveme všechny rodiče dětí z Klokánků na Podzimní setkání - besídku

16.11. – se budou fotografovat přihlášené děti (IVA Jánská)

14.11. – se budou forografovat přihlášené děti na vánoční fota (Photodientist)

07.11. – pojedou děti z třídy Berušek a Liščat do Techmanie science center - planetárium + 2D Polaris

V listopadu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podzim se nám hlásí: „Nesu chladné počasí!" Co přinášíš podzime, to v říkadlech se dozvíme.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Říjen 2016

12.10. – přijede do školky divadlo KOS z Českých Budějovic s představením Černobílá pohádka

04.10. – k nám přijede divadlo Dráček a všem dětem zahraje pohádku: O Budulínkovi

V říjnu se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Podzim se nám hlásí: „Nesu chladné počasí!" Co přinášíš podzime, to v říkadlech se dozvíme.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

Akce Září 2016

20.09. – pojedou děti ze třídy Berušek a Liščat do svíčkárny RODAS - příprava na Halloween

13.09. – k nám přijede divadlo Pod čepicí, které všem dětem zahraje pohádku: Evelínko, nemlaskej!

07.09. – jedeme s předškoláky do Losiné na dopoledne plné sportování

V září se věnujeme tématu z našeho ŠVP: Slůvka se nám občas pletou, ale to nám nevadí. Zavoláme kamarády, ti nám rádi poradí.

Rádi přivítáme, když rodiče spolu se svým dítětem vyberou doma ze své knihovničky knížky, které jsou vhodné k tomuto tématu, a do školky nám je zapůjčí.

chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy