Co by mělo dítě nastupující do školky umět

U dětí, které nastupují k docházce do naší mateřské školy, předpokládáme určité vědomosti, dovednosti a schopnosti. Zvládnutí těchto kompetencí je důležité nejen pro dítě samotné, ale i pro jeho uplatnění v kolektivu ostatních dětí. Osvojování základních dovedností je dlouhodobý proces a není možné, aby začínal až při vzdělávání v mateřské škole.

Co předpokládáme u dítěte, které do školky nastupuje:

  • • Slyší na své jméno. Když je voláno, zastaví se, ohlédne se po volajícím a počká na pokyn.
  • • Pohybuje se bez pomoci. Chodí po rovném terénu i po schodech.
  • • Svlékne se i oblékne, případně o dopomoc umí požádat.
  • • Umí držet chléb i pečivo, nají se lžící a napije se z hrníčku, který drží za ouško.
  • • Udrží osobní čistotu. Umí použít toaletu.
  • • Zvládne jednoduchými srozumitelnými výrazy říci, co chce, co se mu líbí i co si nepřeje.