Beseda nad knihami v Liščatech- spolupráce s knihovnou v Přešticích