Moje nejoblíbenější zvířátko

V měsíci březnu se již několikátým rokem děti z naší mateřské školy zúčastnily výtvarné soutěže na téma: Moje nejoblíbenější zvířátko. Kulturní a komunitní centrum Přeštice ve spolupráci se školní družinou ZŠ Josefa Hlávky Přeštice letos vyhlásilo už XI. ročník této soutěže. V pondělí 18. března 2019 se v Přešticích konala vernisáž a vyhodnocení výtvarných prací. V první věkové kategorii (mateřské školy) bylo oceněno sedm nejlepších „malířů“, z toho tři děvčata z naší mateřské školy.

Tímto gratulujeme nejen oceněným, ale i všem dětem, které se do soutěže zapojily.

Autor: Ilona Krastová a Lenka Brožíková – učitelky MŠ Štěnovice

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy