Školní řád

stáhnout školní řád

Vnitřní řád školní jídelny

stáhnout řád školní jídelny

chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy