Stravné

Finanční normativ na přípravu jídel platný od 1. 10. 2022:

Děti 3-6 let

Přesnídávka 11 Kč
Oběd 28 Kč
Svačina 11 Kč
Nápoje 4 Kč
Celodenní 54 Kč

Děti 7 a více let

Přesnídávka 12 Kč
Oběd 30 Kč
Svačina 11 Kč
Nápoje 4 Kč
Celodenní 57 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (od září do srpna).

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy