Zaměstnanci

Zaměstnanci školy ve školním roce 2017/2018:

Počet zaměstnanců odpovídá počtu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka školy Mgr. Jitka Adamová
Zástupkyně ředitelky Bc. Lucie Miškovičová
Učitelky Lenka Brožíková
Iveta Divišová
Ilona Krastová
Zdeňka Kilbergerová
Radka Kubalová
Dana Řeháková
Zuzana Sabóová
Václava Volfová
Miloslava Benedová
Školní asistent Petra Ulčová
Vedoucí školní jídelny Monika Pechová
Vedoucí kuchařka Jiřina Kvíderová
Kuchařky Jana Terčová
Jana Kiššová
Školnice školy Lenka Slováková
Uklízečky Ludmila Bébrová
Ivana Medvecová
Údržbář, topič Jaroslav Rádl

Rozdělení do tříd a dislokace učitelek:

Třída Medvídci pí. uč. I. Divišová
pí. uč. Z. Sabóová
Třída Štěnátka Zástupkyně ředitelky L. Miškovičová
pí. uč. V. Volfová
Třída Klokánci pí. uč. Z. Kilbergerová
pí. uč. D. Řeháková
Třída Berušky Ředitelka školy J. Adamová
pí. uč. R. Kubalová
pí. uč. M. Benedová
Třída Liščata pí. uč. L. Brožíková
pí. uč. I. Krastová

chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy