Zaměstnanci

Zaměstnanci školy ve školním roce 2018/2019:

Počet zaměstnanců odpovídá počtu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka školy Mgr. Jitka Adamová
Zástupkyně ředitelky Bc. Lucie Miškovičová
Učitelky Lenka Brožíková
Iveta Divišová
Ilona Krastová
Zdeňka Kilbergerová
Radka Kubalová
Veronika Rendlová
Dana Řeháková
Zuzana Sabóová
Václava Volfová
Bc. Kateřina Synková
Miloslava Benedová
Školní asistent Petra Ulčová
Vedoucí školní jídelny Monika Pechová
Vedoucí kuchařka Jiřina Kvíderová
Kuchařky Jana Terčová
Jana Kiššová
Iva Hlůžková
Školnice školy Lenka Slováková
Uklízečky Ludmila Bébrová
Ivana Medvecová
Údržbář, topič Jaroslav Rádl

Rozdělení do tříd a dislokace učitelek:

Třída Medvídci pí. uč. I. Divišová
pí. uč. Z. Sabóová
Třída Štěnátka pí. uč. K. Synková
pí. uč. V. Volfová
Třída Klokánci pí .uč. R. Kubalová
pí. uč. D. Řeháková
Třída Berušky Ředitelka školy J. Adamová
pí. uč. Z. Kilbergerová
pí. uč. M. Benedová
Třída Liščata pí. uč. L. Brožíková
pí. uč. I. Krastová
Třída Koťátka Zástupkyně ředitelky. L. Miškovičová
pí. uč. V. Rendlová

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy