Zaměstnanci

Zaměstnanci školy ve školním roce 2021/2022:

Počet zaměstnanců odpovídá počtu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka školy Mgr. Jitka Adamová
Zástupkyně ředitelky Bc. Lucie Miškovičová
Učitelky Lenka Brožíková
Iveta Divišová
Ilona Krastová
Zdeňka Kilbergerová
Radka Kubalová
Veronika Rendlová
Dana Řeháková
Zuzana Sabóová
Václava Volfová
Bc. et Bc. Kateřina Synková
Hana Fremrová
Školní asistent Petra Ulčová
Vedoucí školní jídelny Monika Pechová
Vedoucí kuchařka Jana Kiššová
Kuchařky Iva Hlůžková
Zuzana Vokůrková
Irena Hajšmanová
Školnice školy Lenka Slováková
Uklízečky Olga Ptáčková
Mária Rádlová
Štěpánka Smolková
Údržbář, topič Jaroslav Rádl

Rozdělení do tříd a dislokace učitelek:

Třída Medvídci zástupkyně ředitelky. L. Miškovičová,
p. uč. V. Rendlová
Třída Štěnátka pí. uč. K. Synková
pí. uč. V. Volfová
Třída Klokánci pí .uč. R. Kubalová
pí. uč. D. Řeháková
Třída Berušky Ředitelka školy J. Adamová
pí. uč. Z. Kilbergerová
pí. uč. H. Fremrová
Třída Liščata pí. uč. L. Brožíková
pí. uč. I. Krastová
Třída Koťátka p.uč. I. Divišová,
p.uč. Z. Sabóová

Chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školky?

Prvním krokem je podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání a splnění kriterií pro přijetí. Vše se dozvíte na stránce

Žádost o přijetí do mateřské školy