Sestavení registračního čísla k zápisu 2023/2024

Zákonný zástupce si sestaví registrační číslo sám. První bude počáteční písmeno jména dítěte (příklad: Lucie – L) K tomuto písmenu bude přiřazeno čtyřčíslí uvedené za lomítkem rodného čísla dítěte. (příklad: výsledné registrační číslo – L1499)